ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سیده پونه اشرف زاده

 • 3 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سیده پونه اشرف زاده

 • 3 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 2 رأی ]
3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مدیریت بازرگانی

در زمینه متون عمومی، مدیریتی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و شیمی تجربه کار دارم. اما تخصص اصلی من در زمینه مدیریت بازرگانی است.

3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Work Standards: Setting high standards of performance for self and others; assuming responsibility and accountability for successfully completing assignments or tasks; self-imposing standards of excellence rather than having standards imposed. Key Actions: Sets standards for excellence—Establishes criteria and/or work procedures to achieve a high level of quality, productivity. Ensures high quality—Dedicates required energy to assignments to ensure that no aspect of the work is neglected; works to overcome obstacles to completing tasks or assignments.

متن ترجمه شده:

استاندارداردهای کاری: تعیین استانداردهای عملکرد بالا برای خود و دیگران؛ برعهده گرفتن مسئولیت و پاسخگویی در برابر به انجام رساندن موفقیت آمیز وظایف یا کارها؛ اعمال کردن استانداردهای برتری از جانب خود به جای اعمال استانداردها از سوی دیگران. اقدامات مهم: تعیین استانداردهای برتری- ایجاد معیارها و یا پروسه های کاری برای رسیدن به سطح بالایی از کیفیت و بهره وری. تضمین کیفیت بالا- اختصاص دادن انرژی مورد نیاز برای انجام وظایف به منظور اطمینان یافتن از این امر که هیچ بُعدی از کار مورد غلفت واقع نشده است؛ تلاش در جهت غلبه بر موانع موجود برای انجام امور یا وظایف.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
sadat ghorabi
1396/12/19
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
6 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
1396/11/26
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید