ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پوریا احمدی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پوریا احمدی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 16 رأی ]
18 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


18 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

His wife frequently appeared at the open door. Herfurtive glances in his direction reminded him that themeal bag was almost empty and he should be atwork finishing the chariot, hammering and hewing,polishing and painting, stretching taut the leatherover the wheel rims, preparing it for delivery so hecould collect from his wealthy customer.

متن ترجمه شده:

همسرش مکررا ادم مهمان‌نوازی می‌دید. نگا‌ه‌های مخفیانه‌ی همسرش، به او یادآوری می کرد که کیسه‌های غذا، اغلب خالی هستند و باید ساخت ارابه‌ را به پایان برساند.

متن اصلی:

What is Telephone Marketing? Telephone marketing is a form of direct marketing, which means that rather than using some form of mass media to reach consumers, companies contact consumers individually by mail, telephone, voice mail, or email. Despite the general unpopularity of telephone marketing calls and the 2003 advent of the national Do Not Call registry in the US, telephone marketing is still widely used. One reason is that telephone marketing is very “trackable,” meaning that it is easy to

متن ترجمه شده:

بازاریابی تلفنی چیست؟ نوعی بازاریابی مستقیم است، به این معنی که به جای استفاده از چند رسانه ی گروهی برای رسیدن به...

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 81%
راضی 19%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
Emad Bagheri
1399/09/29
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مسعود توکلی
1399/09/26
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید