سمیه چترمهر

سمیه چترمهر [ کد 15132 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سمیه چترمهر [ کد 15132 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای روانشناسی

اینجانب سمیه چترمهر از سال 1382 در تمامی زمینه ها ترجمه کرده ام اما در زمینه های روانشناسی، پزشکی، میکروبیولوژی، شیلات، زیست، و ... مهارت بیشتری دارم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • پزشکی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Unraveling the mechanisms of nanoparticle transport across the intestinal barrier is essential for designing more efficient nanoparticles for oral administration. The physicochemical parameters of the nanoparticles (e.g., size, surface charge, chemical composition) dictate nanoparticle fate across the intestinal barrier. This review aims to address the most important findings regarding polymeric and lipidic nanoparticle transport across the intestinal barrier, including the evaluation of critical physicochemical parameters of nanoparticles that affect nanocarrier interactions with the intestinal barrier.

  متن ترجمه شده:

  حل مکانیزم‌های انتقال نانوذرات در سد گوارشی به منظور طراحی نانوذرات کارآمدتر برای استعمال دهانی، ضروری است. پارامترهای فیزیکی-شیمیایی نانوذرات (به عنوان مثال، اندازه، بار سطح، ترکیب شیمیایی) سرنوشت نانوذره را در طول سد گوارشی مشخص می‌کند. هدف این پژوهش مروری، پرداختن به مهم‌ترین یافته‌های مربوط به انتقال نانوذرات پلیمری و لیپیدی در سد گوارشی شامل ارزیابی پارامترهای فیزیکی- شیمیایی حیاتی نانوذراتی که بر تآثیرات متقابل نانوحامل با سد گوارشی اثر می‌گذارند، است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -