رومینا کریم زاده

رومینا کریم زاده

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رومینا کریم زاده

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در حیطه پزشکی

فعالیت در حیطه پزشکی در زمینه نگارش مقالات پزشکی انگلیسی و ترجمه متون را دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -