ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

زهره طاهری

 • 15 روز پیش فعال بوده
 • 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهره طاهری

 • 15 روز پیش فعال بوده
 • 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 6 رأی ]
6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مدیریت

مترجم متون عمومی و مترجم متخصصی در زمینه مدیریت از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

6 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The research conducted by Gratton et al (1999) found that there was generally a wide gap between the sort of rhetoric expressed above and reality. Managements may start with good intentions to do some or all of these things but the realization of them –‘theory in use’ – is often very difficult. This arises because of contextual and process problems: other business priorities, short-termism, limited support from line managers, an inadequate infrastructure of supporting processes, lack of resources, resistance to change and lack of trust.

متن ترجمه شده:

گراتون و همکاران (1999) در تحقیقاتی که انجام دادند، نشان دادند به طور کلی بین نوع سخنانی که در بالا بیان شد و واقعیت فاصله زیادی وجود دارد. مدیران ممکن است انجام برخی یا همه این کارها را با داشتن نیت‌های خوبی آغاز کنند اما تحقق بخشیدن به این نیت‌ها - «تئوری استفاده» - اغلب بسیار دشوار است. این امر به دلیل مشکلات زمینه‌ای و فرایندی مانند: سایر اولویت‌های تجاری، کوتاه مدت بودن برنامه، پشتیبانی محدود از مدیران خط، نبود زیرساخت کافی برای فرایندهای پشتیبانی، کمبود منابع، مقاومت در برابر تغییر و عدم اعتماد به وجود می‌آید.

متن اصلی:

The research conducted by Gratton et al (1999) found that there was generally a wide gap between the sort of rhetoric expressed above and reality. Managements may start with good intentions to do some or all of these things but the realization of them –‘theory in use’ – is often very difficult. This arises because of contextual and process problems: other business priorities, short-termism, limited support from line managers, an inadequate infrastructure of supporting processes, lack of resources, resistance to change and lack of trust.

متن ترجمه شده:

گراتون و همکاران (1999) در تحقیقاتی که انجام دادند، نشان دادند به طور کلی بین نوع سخنانی که در بالا بیان شد و واقعیت فاصله زیادی وجود دارد. مدیران ممکن است انجام برخی یا همه این کارها را با داشتن نیت‌های خوبی آغاز کنند اما تحقق بخشیدن به این نیت‌ها - «تئوری استفاده» - اغلب بسیار دشوار است. این امر به دلیل مشکلات زمینه‌ای و فرایندی مانند: سایر اولویت‌های تجاری، کوتاه مدت بودن برنامه، پشتیبانی محدود از مدیران خط، نبود زیرساخت کافی برای فرایندهای پشتیبانی، کمبود منابع، مقاومت در برابر تغییر و عدم اعتماد به وجود می‌آید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 17%
راضی 83%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
علی بدراق نژاد
1400/03/13
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حمید ربیع پور
1400/03/13
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید