سعید خانجانی نژاد

سعید خانجانی نژاد [ کد 27462 ]

1 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعید خانجانی نژاد [ کد 27462 ]

1 ساعت پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 125 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 21 رأی ]

مترجم متون عمومی و تخصصی

مترجم متون عمومی و تخصصی در زمینه‌های ادبی، حقوق، پزشکی، روانشناسی، مدیریت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم پایه و...

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مالی - حسابداری
 • معارف اسلامی و الهیات
 • حقوق
 • مدیریت
 • روانشناسی
 • گردشگری
 • مهندسی معماری
 • مهندسی کامپیوتر
 • کشاورزی
 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی
 • فلسفه
 • صنایع غذایی
 • اینترنت و تکنولوژی
 • مهندسی صنایع
 • سیاسی و روابط بین الملل
 • هنر
 • محیط زیست و منابع طبیعی
 • اقتصاد
 • داستان و رمان
 • ورزشی
 • نظامی
 • تاریخ
 • مجموعه ریاضیات و آمار
 • هوافضا

نمونه‌کار های انجام شده

 • فلسفه
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Le Corbusier’s claim, for example, also implies a philosophical position — one that distinguishes "architecture” as having some special qualities that can move us emotionally, and involving some special skills that architects, as opposed to mere builders, would possess. Whereas there may be one or few right (in the sense of most efficient or functional) answer(s) to an engineering programme in other areas, once the parameters and goals have been correctly defined, there will always be more than one possible answer to an architectural problem

  متن ترجمه شده:

  برای مثال، ادعای لو کوربوزیه بر یک موضع فلسفی هم دلالت دارد - موضعی که «معماری» را به واسطه‌ی برخورداری از ویژگی‌های خاصی که مخاطب را به‌لحاظ احساسی به وجد می‌آورند و همچنین به واسطه‌ی برخورداریِ معماران از مهارت‌های خاص نسبت به سازندگانِ صرف، متمایز می‌کند. این امکان وجود دارد که یک یا چند پاسخ صحیح (به‌لحاظ اثربخشی یا کاربرد) برای یک برنامه مهندسی در حوزه‌های دیگر وجود داشته باشد، اما وقتی پارامترها و اهداف به‌درستی تعریف شده باشند، همیشه بیش از یک پاسخِ بالقوه برای مسائل معماری وجود خواهد داشت.

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  There’s a theory about the cult of the p-value6 that says there are a very large number of research papers out there with p-values suspiciously close to 0.05. Essentially, they’re just below 0.05 so they can meet the condition of statistical significance. This might make the results significant, but only marginally so. Supervised learning is broken down into classification and regression. The difference between the two is quite simple. In classification we try to identify if something belongs in a specific category, while in regression we try to predict a real number.

  متن ترجمه شده:

  نظریه‌ای در خصوص مقدار احتمال وجود دارد که می‌گوید مقالات پژوهشی بسیاری با مقادیر احتمالِ نزدیک به 0.05 وجود دارند. اساساً آنها کمتر از 0.05 هستند، ازاین‌رو از اهمیت آماری برخوردارند. این امر می‌تواند نتایج را به‌صورت جزئی حائز اهمیت کند. یادگیری نظارت‌شده با دو مقوله‌ی طبقه‌بندی و رگرسیون سروکار دارد. تفاوت بین این دو مقوله بسیار ساده است. در طبقه‌بندی سعی بر این است که تشخیص دهیم آیا چیزی به یک دسته‌ی خاص تعلق دارد یا خیر، درحالی‌که در رگرسیون سعی بر این است که یک عدد حقیقی را پیش‌بینی کنیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 74%
راضی 24%
متوسط 2%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 95%
راضی 5%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.4 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.3 از 10
  آلفرد برهانی 1401/08/16
  عنوان سفارش:History
  ترجمه کتاب | انگلیسی به فارسی | تاریخ | سه ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  آلفرد برهانی 1401/05/29
  عنوان سفارش:Advanced secrets of astral projection
  ترجمه کتاب | انگلیسی به فارسی | جامعه شناسی و علوم اجتماعی | سه ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10