سعید رضائی افشار

سعید رضائی افشار

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعید رضائی افشار

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم مکتوبات و مقالات علمی و دانشگاهی، مطبوعات فرهنگی و اجتماعی و انتشارات مختلف

.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -