ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سحر رمضانی

 • 24 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سحر رمضانی

 • 24 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 44 رأی ]
61 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه تخصصی در رشته مهندسی شیمی ، پلیمر و علم مواد

فارغ التحصیل مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی
فارغ التحصیل مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد

61 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Recently atmospheric pressure plasmas have become a topic of great interest for a wide range of applications in different branches of industry. In order to ensure that the industrial and technological applications of plasmas are being carried out with a maximum of efficiency it is necessary to know and control the processes that take place in the plasmas during their application which is strongly associated with densities and temperatures of different plasma species such as electron and heavy particles.

متن ترجمه شده:

اخیراً پلاسماهای فشار اتمسفری، برای طیف گسترده ای از کاربردها در شاخه های مختلف صنعت مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. برای اطمینان از اینکه کاربردهای صنعتی و تکنولوژیکی پلاسما با بیشترین بازدهی انجام میگیرد، آشنایی و کنترل فرآیندهای رخ داده در پلاسما در حین به کارگیری آنها که با افزایش تراکم و دمای گونه های مختلف پلاسما نظیر الکترون و ذرات سنگین همراه است ضروری است.

متن اصلی:

The underlying principle of highway design is that form expresses its function of moving people and goods safely and quickly between two points. Designers also agree that the highway should have a pleasing appearance. Ideally, these two principles should be united, but often they are not. Rest areas, as part of overall highway design, should express their functions as well as have a pleasing appearance. These are places where travelers stop along highways, where other functions of the road can also be revealed, such as geographic or economic gateways. They provide opportunities to showcase and clarify functions and attributes not easily presented along a linear highway. They can be subtle, inconspicuous attributes of the highway or commanding, significant statements of regional interest (Figure 20).

متن ترجمه شده:

اصل اساسی طراحی بزرگراه این است که طرح، کارآیی خود را برای جابه جایی مردم و کالاها به صورت ایمن و سریع بین دو نقطه بیان کند. طراحان همچنین موافقند که بزرگراه باید ظاهر قابل قبولی داشته باشد. در حالت ایده‌آل، این دو اصل باید با هم در نظر گرفته شوند، اما اغلب اینجور نیست. استراحتگاه، به عنوان بخشی از طراحی کلی بزرگراه ، باید کارآیی خود را نشان دهد و همچنین ظاهرمقبولی داشته باشد. این‌ها مکان‌هایی هستند که مسافرین در کنار بزرگراه ها توقف میکنند، جایی که سایرکارکردهای یک جاده، مانند گیت‌های ورودی، میتواند آشکار شود. این مناطق، موقعیت‌هایی برای نمایش و مشخص کردن کاربردها و جلوه‌هایی که به آسانی درطول یک بزرگراه خطی ارائه نمیشوند را فراهم می‌آورند. آنها می‌توانند ویژگی‌های ظریف و نا مشخصی از بزرگراه یا مقر فرماندهی برای اظهارات مهمی از منافع منطقه‌ای باشند (شکل 20(.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 66%
راضی 32%
متوسط 2%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
عاطفه حصارکی
1399/01/12
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
1398/07/24
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید