ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سجاد عطازاده

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سجاد عطازاده

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
6.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی داشنگاه تهران
نفر دوم کنکور کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی سال 1393
نفر اول دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان با معدل 18.95
بالاترین معدل ارشد با معدل 19.31
ترجمه بیشتر از صدها صفحه مقاله از فارسی و انگلیسی

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

By having specific goals, you'll create a powerful source of inspiration and motivation for yourself. You'll also be able to create mini-goals or milestones that can make that goal more attainable. By having a specific focus, you'll be able to dedicate yourself to your work with a strong sense of direction. As you attain these specific goals and milestones, you'll likely find that your self-confidence improves.

متن ترجمه شده:

6 روش رای تقویت اعتماد به نفس شغلی برخورداری از اهداف مشخص، منبع انگیزش و الهان بخش قدرتمندی را برای شما ایجاد میکند. علاوه بر این قادرخواهید بود با تعیین خرده-اهداف یا نقاط عطف دسترسی به آن هدف را تسهیل نمایید. داشتن تمرکز خاص، شما را قادر خواهد ساخت تا ضمن بهرهمندی از یک حس قوی جهت یابی، خود را وقف شغلتان نمایید. با رسیدن به این اهداف و نقاط عطف مشخص، احتمالاً پی به این نکته خواهید برد که اعتماد به نفس شما در حال بهبود است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 100%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
1396/12/20
  • عمومی
  • انگلیسی به فارسی
  • خوب
  • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید