ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سالار خانبابایی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سالار خانبابایی

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 4 رأی ]
5 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه روانشناسی و علوم اجتماعی

مدت 2 سال است که در رشته روانشناسی عمومی به عنوان دانشجو در دانشگاه خوارزمی مشغول به کار تحقیقاتی هستم و در همین راستا مقاله های در این حوزه را ترجمه می کنم.
تجربه چندین سال انجام پروژه و ترجمه در حوزه ی مهندسی شیمی و پلیمر

5 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The addictive behavior triggers a release of dopamine to promote the pleasurable experience activating the release of this chemical. Over time, more and more of the activity is needed to induce the same pleasurable response, creating a dependency.

متن ترجمه شده:

رفتار اعتیادی آزاد سازی مقداری دوپامین را جرقه میزند(استارت میزند، شروع میکند، موجب میشود) تا با آزاد سازی این ماده شیمیایی تجربه‌ی لذت را افزایش دهد،به مرور زمان فعالیت بیشتر و بیشتری نیاز است تا همین مقدار لذت تجربه شود.

متن اصلی:

The woman was not to be appeased. “Well, if you are not a guru,” she said, “then who the hell are you and what are you doing in this cave?” The man pulled himself up proudly. “I am a leper,” he said, “and I am here in this cave as an exile from my community.” That’s what this book is all about: learning what it means to wake up and realize that you are an asshole. I woke

متن ترجمه شده:

زن آرام نمیشد و گفت:"خب،اگر تو یک گورو(مدرس مذهبی معمولا آیین هندو)نیستی پس چه خری هستی و در این غار چه غلطی می کنی؟" مرد با غرور خود را بالا کشید و گفت:"من یک جذامی هستم و به عنوان یک تبعیدی از جامعه خود در این غار هستم". این تمام چیزی است که این کتاب در مورد آن است،آموختن این مه روزی از خواب بیدار شوی و متوجه شوی که تو یک عوضی هستی. من بیدار شدم

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 75%
راضی 25%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
سعید معینی
1399/03/13
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
پزشک خوب
1399/02/31
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید