ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صاد صمدی

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صاد صمدی

 • 6 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 81 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
186 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای متون حقوقی و قراردادها

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل از سوئد و کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

مترجم و مؤلف متون حقوقی و قراردادی دوزبانه

186 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

While offering contributions to our knowledge on modern governance, the model of social and political governance tends to avoid or at least overlooks the economic, and especially the political economy, dimensions and questions. Economic dimension is the central dimension of all governance processes, structures, and values; ignoring this central dimension obscures any meaningful discussion or discourse on democratic governance. The notion of “good governance” has been promoted through international agencies as well as corporate and government consultants whose main purpose it has been to structurally reform the governments and economies in developing countries in favor of globalizing corporate elites.

متن ترجمه شده:

الگوی حاکمیت اجتماعی و سیاسی، ضمن تقویت دانش ما درباره‌ی حاکمیت مدرن، از پرداختن به اقتصاد و به ویژه ابعاد و مسائل اقتصاد سیاسی، اجتناب می کند یا حداقل از آن غافل می شود. بُعد اقتصادی بعد اصلی کلیه‌ی فرایندها، ساختارها و ارزش های حاکمیت است. نادیده گرفتن این بعد کانونی، هر بحث یا گفتمان معناداری درباره حاکمیت دموکراتیک را دچار ابهام می‌سازد. مفهوم

متن اصلی:

In addition to previous aims, the higher-level targets of CE are redesigning systems within industries restoratively, redefining the concept of value and reshaping production and consumption patterns (Murray et al., 2017).

متن ترجمه شده:

علاوه بر اهداف قبلی، اهداف سطح بالاتر مدیر اجرایی، طراحی سیستم‌‌های درونی صنعت به نحو ترمیمی است، که مفهوم ارزش را بازتعریف کرده و الگوهای تولید و مصرف را از نو شکل می‌دهند (مورای و دیگران، 2017).

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 64%
راضی 32%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 75%
راضی 25%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
مریم کیا
1399/10/29
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
ملیکا شیری
1399/10/27
 • تخصصی-رزومه و انگیزه نامه
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-فلسفه
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

کیفیت قابل‌قبول با توجه به پیچیدگیِ متن مبدا

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید