ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ساره هاشمی

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساره هاشمی

  • 9 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Id: [0x0262A118] I need to know more about the Tempest. Id: [0x0262A148] We will. Id: [0x0262A14C] Let's go there now. Id: [0x0262A150] Go ahead. I'll meet you there later. Id: [0x0262A383] Look. Id: [0x0262A385] A weapons demonstration. Id: [0x0262A386] If they manage to harness that kind of power... the Adrestia might not be able to match it. Id: [0x0262A38D] I should find Neema. Id: [0x0262A392] I told Darius and Neema I'd meet them in Dyme. I should head there.

متن ترجمه شده:

باید چیزای بیشتری راجع به طوفان بفهمیم به زودی میفهمیم بیا الان بریم اونجا تو برو. من بعدا بهت ملحق می شم نگاه کن یه نمایش تسلیحاتی با یه همچین قدرت نظامی..فکر نکنم آدرستیا از پسشون بر بیاد باید نیما رو پیدا کنم به داریوش و نیما گفتم تو دایم می بینمشون. باید برم اونجا.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید