ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امیررضا نوروزی

 • 9 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیررضا نوروزی

 • 9 ساعت پیش فعال بوده
 • 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 19 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از4 رأی ]
39 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در رشته پزشکی

بنده بیش از پنج سال سابقه ترجمه بخصوص در زمینه پزشکی دارند و مشغول به تحصیل در رشته پزشکی نیز می باشد.

39 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Staple-line reinforcement (SLR) has been a popular topic of discussion among experts in bariatric surgery. SLR includes buttressing with absorbable materials such as glycolide. Bleeding is an uncommon complication in bariatric surgery. The reported incidence ranges between 0% and 4.4% and varies according to the different procedures performed (gastric bypass (GBP), gastric banding, sleeve gastrectomy, and biliopancreatic diversion with duodenal switch). Bleeding after bariatric surgery can be classified based on time of onset (acute, early, late, and chronic) and based on bleeding site (intra-abdominal and intraluminal).

متن ترجمه شده:

تقویت خط منگنه‌های (استاپلر) (SLR) به یکی از پرطرفدارترین موضاعت مورد بحث در میان متخصصان جراحی باریتریک تبدیل شده‌است. SLR شامل محکم کردن و تقویت (خط منگنه جراحی) به کمک مواد قابل‌جذبی مانند گلیکولاید می‌شود. خون‌ریزی عارضه جانبی شایعی در جراحی باریتریک نیست. دامنه بروز آن ۰ تا ۴.۴ درصد گزارش شده است و این عدد می‌تواند بسته به انواع مختلف فرآیندهای جراحی (بای‌پس معده (GBP)، حلقه‌گذاری معده، اسلیو معده و انحراف صفراوی-پانکراسی همراه با سوئیچ دوازده) متفاوت باشد. خون‌ریزی پس از عمل جراحی باریتریک را می‌توان بر مبنای زمان شروع (حاد،زودهنگام،دیرهنگام و مزمن) و محل خون‌ریزی (داخل شکمی و داخل لومنی) طبقه‌بندی کرد.

متن اصلی:

I then brainstormed ideas that my partner and I could work together on. We looked at things that were becoming fashionable and trendy, like the tiny house movement and the trend toward having a garden office. My partner is an architect and is handy with a hammer, so we figured we could use his skills to design some cool cabin-like structures to sell. Another of the trends was the glamping trend.

متن ترجمه شده:

پس از آن، درباره ایده هایی طوفان فکری انجام دادم که می توانستم با شریکم باهمدیگر انجام دهیم. مواردی را بررسی کردیم که در حال تبدیل به مد و ترند رایج آن زمان بود، مثل جنبش خانه کوچک و ترند شدن داشتن دفاتر بوستانی. شریک من معمار است و در کار با چکش مهارت بالایی دارد، بنابراین تصمیم گرفتیم از مهارت های او برای طراحی اتاقک های باحال استفاده کنیم. دیگر موردی که ترند رایج شد، کمپینگ های مسحورکننده «گلامپینگ» بود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 47%
راضی 47%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 75%
متوسط 25%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
8.1 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
سارا نیری
1400/04/24
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
نازگل شیرزاد
1400/04/14
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
8.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
7 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید