امین تقی زاده

امین تقی زاده

1 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امین تقی زاده

1 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه در زمینه روانشناسی

مطالعه کتب انگلیسی روانشناسی و تحصیل در رشته و سابقه ترجمه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]
 • مجموعه ریاضیات و آمار [معمولی]
 • داستان و رمان [معمولی]
 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  At the beginning of each shift, you will receive a floor plan with designated stations for the servers, as well as our smoking and non-smoking areas. Remember, seat two-tops with parties of two, before using four-tops for them. Seat four-tops at tables or booths, and parties of five or more at the large round tables, before putting tables together. Try to rotate from one station to the next whenever possible: i.e., station one, then two, three, etc. Try not to double seat a station unless the customer requests a particular table

  متن ترجمه شده:

  در ابتدای هر نوبت کاری، نقشه طبقه به همراه ایستگاه های مشخص برای خدمتکاران و همچنین ناحیه های مخصوص سیگار و سیگار ممنوع، دریافت خواهید کرد. به خاطر داشته باشید، برای مهمان های دونفره، قبل از استفاده از میزهای چهار نفره، در میزدونفره پذیرش کنید. چهار نفره ها برای میز ها و غرفه ها ست و مهمانان 5 نفره یا بیشتر را قبل از کنارهم قرار دادن میزها، در میز های گرد بزرگ بنشانید. حد المقدور سعی کنید بین ایستگاه ها گردش کنید: یعنی ایستگاه یک، بعد دو، سه و غیره. سعی کنید ایستگاهی را برای دوبار پذیرش نکنید، مگر اینکه مشتری میز مشخصی درخواست کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -