ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شهرزاد تاجیک

 • 5 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شهرزاد تاجیک

 • 5 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 20 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
40 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه مدیریت و ادبیات

دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه سراسری سمنان.

9 سال سابقه ترجمه حرفه ای و موفق در زمینه های مدیریت، امور مالی، اقتصاد، مدیریت گردشگری، جامعه شناسی، روانشناسی و...

40 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

There are few theoretical frameworks to address organizational challenges and strategies of research universities. We conjecture that strategic management theory provides an opportunity to examine those challenges, such as increased competition, tight budgetary constraints, and rising stakeholder expectations. More specifically, the dynamic capabilities framework has emerged as a useful tool for universities to better manage important issues such as commercializing their innovations, partnering with industry and promoting economic and social development in their regions. Our essay and the papers in this special issue address these issues.

متن ترجمه شده:

تعدادی چارچوب نظری برای پرداختن به چالش‌های سازمانی و استراتژی‌های دانشگاه‌های تحقیقاتی وجود دارد. ما حدس می‌زنیم که نظریه مدیریت راهبردی فرصتی را برای بررسی چالش‌هایی نظیر رقابت فزونی یافته، محدودیت شدید بودجه، و افزایش انتظار ذینفعان فراهم کند. به طور دقیق‌تر، چارچوب توانمندی‌های پویا به عنوان ابزاری مفید برای دانشگاه‌ها جهت مدیریت بهتر مسائل مهمی نظیر تجاری سازی نوآوری‌ها، مشارکت با صنعت و ارتقای اقتصادی و توسعه اجتماعی در منطقه خود ظاهر شده است. مقالات ما در این ویژه نامه به این مسائل اشاره می‌کند.

متن اصلی:

A study conducted by the New York State Health Department found that women who worked as janitors or cleaning ladies were, on average, more likely to have children with birth defects. This study also found that scientists and electronic equipment operators were at an increased risk. Exposure to toxins and chemicals is a common factor among these jobs. What can you do? It’s impossible to completely eliminate exposure to “questionable” environmental toxins

متن ترجمه شده:

تحقیقی که توسط اداره بهداشت و درمان ایالت نیویورک انجام شده است، نشان می دهد زنانی که به عنوان سرایدار یا خدمتکار کار می کنند، به طور متوسط، احتمال بیشتری دارد که بچه هایشان هنگام تولد دارای نقایص باشند. این تحقیق همچنین به این نتیجه رسید که دانشمندان و اپراتورهای تجهیزات الکترونیکی نیز در معرض خطر بیشتری قرار دارند. قرار گرفتن در معرض سموم و مواد شیمیایی یک عامل متداول در میان این مشاغل است. شما چه کاری می توانید انجام دهید؟ از بین بردن کامل مواجهه با سموم محیطی "مشکوک" غیر ممکن است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 60%
راضی 35%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
حمید عوض پور
1399/08/23
bi
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
شایان مشهدی
1399/06/25
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

با توجه به سطح و تخصص متن مبدا، ترجمه مناسبی ارائه شده. موفق باشید.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید