ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شهرزاد تاجیک

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شهرزاد تاجیک

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 32 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از7 رأی ]
54 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه مدیریت و ادبیات

دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه سراسری سمنان.

9 سال سابقه ترجمه حرفه ای و موفق در زمینه های مدیریت، امور مالی، اقتصاد، مدیریت گردشگری، جامعه شناسی، روانشناسی و...

54 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

By having specific goals, you'll create a powerful source of inspiration and motivation for yourself. You'll also be able to create mini-goals or milestones that can make that goal more attainable. By having a specific focus, you'll be able to dedicate yourself to your work with a strong sense of direction. As you attain these specific goals and milestones, you'll likely find that your self-confidence improves.

متن ترجمه شده:

با داشتن اهداف مشخص، شما قادر خواهید بود یک منبع قدرتمند از الهام و انگیزه را برای خودتان ایجاد کنید. همچنین می توانید اهداف کوچک یا رویداد های مهم را برای خودتان تعیین کنید تا هدفتان قابل دسترس شود. با داشتن تمرکز ویژه، شما می توانید خود را با حسی قوی از مسیر وقف کارتان کنید. با تعیین این اهداف خاص و نقطات عطف، متوجه خواهید شد که اعتماد به نفستان افزایش یافته است.

متن اصلی:

Commander, you have completed milestones in the Cumulative Super Alliance Purchase Activity When lacking resources, Rapid Production is a great solution

متن ترجمه شده:

فرمانده، شما در زمانی که دچار کمبود منابع بودیم مراحل مهمی را در فعالیت خرید اتحاد فوق العاده تجمعی کامل کردید، تولید سریع راه حلی عالی است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 72%
راضی 25%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 57%
راضی 43%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.4 از 10
سایت ترنسیس
1396/09/26
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
بهار ساجدی
1396/12/07
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

اشتباهاتی در متن دیده‌ می‌شد که با بازخوانی قابل‌ رفع بود؛ از جمله علائم‌نگارشی، نیم‌فاصله، و استفاده از فعل «می‌باشد». همچنین روان‌تر کردن متن امکان‌پذیر بود..

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-حقوق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه‌ی روان و خوب با توجه به سطح درخواستی.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید