شادان برومند

شادان برومند

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شادان برومند

2 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

دانشجو رشته مترجمی زبان

دانشجو مترجمی زبان انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -