مهناز شفیعی

مهناز شفیعی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهناز شفیعی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه عمومی، معماری، هنر و ساختمان

مدرک پایان دوره (سطح advanced): کانون زبان (ILI)
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خیلی خوب]
  • مهندسی معماری [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -