ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شایان شاکری

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شایان شاکری

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم زمینه پزشکی و رشته های مرتبط

دانشجوی سال آخر رشته علوم آزمایشگاهی، فعالیت 2 ساله به عنوان مترجم زمینه پزشکی، زیست، کشاورزی.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید