شایان شاکری

شایان شاکری

3 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شایان شاکری

3 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم زمینه پزشکی و رشته های مرتبط

دانشجوی سال آخر رشته علوم آزمایشگاهی، فعالیت 2 ساله به عنوان مترجم زمینه پزشکی، زیست، کشاورزی.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • پزشکی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -