شایان کبیری

شایان کبیری

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شایان کبیری

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم پزشکی و زیست شناسی و مهندسی

مطالعات گسترده در زمینه پزشکی و زیست شناسی و مهندسی به زبان انگلیسی همینطور مطالعه کتب و مقالات فلسفی و علمی به زبان انگلیسی باعث شده است که برای ترجمه متون انگلیسی، توانایی لازم را کسب کنم. علاقه وافر به یادگیری همینطور وسواس در دقیق بودن متن و رساندن منظور صحیح، همیشه معیارهای اصلی کار من در ترجمه هستند.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -