شیما پوریانی

شیما پوریانی [ کد 54519 ]

3 ساعت پیش فعال بوده | 4 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شیما پوریانی [ کد 54519 ]

3 ساعت پیش فعال بوده | 4 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 11 رأی ]

مترجم متون حقوقی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی. مترجم انگلیسی به فارسی (و بالعکس) کتب، مقالات حقوقی و ... با سابقه ی کاری 6 سال

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • حقوق
 • قرارداد و اسناد تجاری
 • سیاسی و روابط بین الملل
 • خبر
 • عمومی
 • اقتصاد
 • اینترنت و تکنولوژی
 • محیط زیست و منابع طبیعی

نمونه‌کار های انجام شده

 • حقوق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Where terms of one agreement are said to "govern" another agreement, those terms rule or Regulate that other agreement. Not only would those terms be incorporated but they would generally, depending on the particular context, prevail over the other terms of the other agreement. reaffirmed the principle that where there is a conflict between the express terms contained in a contract and those which are incorporated by reference from another document, the terms of the contract will ordinarily prevail over those from the incorporated document. This reflects the fact that the parties are more likely to have had in mind

  متن ترجمه شده:

  در جایی که گفته می‌شود شرایط یک توافقنامه بر توافق دیگری «حاکم» باشد، آن شرایط بر آن قرارداد دیگر نیز حاکم می باشد یا آن را تنظیم می‌ کند. نه تنها آن شرایط ضمیمه می شوند، بلکه به طور کلی بسته به شرایط خاص، بر سایر شرایط قرارداد دیگر نیز حاکم می شوند. مجدداً بر این اصل تاکید کرد که در مواردی که بین شروط صریح مندرج در یک قرارداد و مواردی که با ارجاع به سند دیگری گنجانده شده اند تعارض وجود داشته باشد، شرایط قرارداد معمولاً بر شروط مندرج در سند ضمیمه شده غالب است. این امر منعکس کننده واقعیتی است که طرفین محتملاً در ذهن داشته اند.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  One day, Nature looked around at her world and declared, “This place is a mess, and my main creatures, human beings, who are supposed to keep things going, are the worst mess of all. They are wounded and then they wound, not only each other, but the world around them – the animals, the plants, the land and the air. I have to find some way to fix them, so they will care for my world and preserve it.” .” As Nature contemplated her dilemma, she observed, “Well, these humans were wounded in relationship, so they need to be healed in relationship

  متن ترجمه شده:

  یک روز طبیعت به دنیای اطراف خود نگاه کرد و گفت: «این جا نابسامان است و مخلوق اصلی من، یعنی انسان ها که قرار است همه چیز را حفظ کنند، بدترین دردسر هستند. آنها آسیب دیده هستند و بنابراین نه تنها به یکدیگر، بلکه به جهان اطرافشان (حیوانات، گیاهان، زمین و هوا) نیز آسیب می زنند. من باید برای درست کردن آنها راه حلی پیدا کنم، در نتیجه آنها به دنیای من اهمیت خواهند داد و آن را حفظ میکنند». در همین حین که طبیعت به معضل خود می اندیشید، چنین مشاهده کرد: «خب، این انسان ها در رابطه آسیب دیده اند، بنابراین آنها باید در رابطه همزیستی التیام یابند».

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 55%
راضی 27%
متوسط 9%
ناراضی 9%
 • کیفیت ترجمه
  8.1 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.3 از 10
  شیما مهرمشهدی 1402/09/06
  عنوان سفارش:ترجمه متن حقوق - 220131
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | حقوق | دو ستاره

  کاملا ناراضی

  ناراضی
  کیفیت ترجمه
  1 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  1 از 10
  محمدی محمدی 1402/09/04
  عنوان سفارش:ترجمه متن حقوق - 220256
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | حقوق | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10