شیوا شیعه زاده

شیوا شیعه زاده

3 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شیوا شیعه زاده

3 روز پیش فعال بوده | 2 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان [ از 168 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 9 رأی ]

مترجم زبان در کلیه زمینه های تخصصی

سال ها کار در زمینه مترجمی زبان

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خیلی خوب]
 • مدیریت [خیلی خوب]
 • مجموعه مهندسی برق [خیلی خوب]
 • قرارداد و اسناد تجاری [خیلی خوب]
 • روانشناسی [خیلی خوب]
 • گردشگری [خیلی خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Conducting a Situation Analysis Consider your company's goals. The goal of a situation analysis is to look at your company's current marketing situation. From there, changes can be identified and made. Begin by looking at your company's mission and goals (if your company doesn't have one, then, this has to be clarified before you start), and determine if your company's current marketing plan is helping to meet those goals or not.

  متن ترجمه شده:

  انجام تحلیل وضعیتی اهداف شرکت خود را مد نظر قرار دهید. هدف از تحلیل وضعیتی نگاه به وضعیت کنونی بازاریابی شرکت است. بدین ترتیب امکان شناسایی و انجام تغییرات لازم بوجود می آید. این کار را با نگاه به مأموریت و اهداف شرکت آغاز کنید (و اگر شرکت فاقد این مفاهیم است، پیش از شروع کار تعریف دقیق آنها را انجام دهید). در ادامه مشخص کنید که آیا برنامه بازاریابی کنونی شرکت شما می تواند برای رسیدن به این اهداف به کار بیاید یا نه.

 • روانشناسی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  These workshops can easily be found at the website for the American Association of Sexuality Educators, Counselors, and Therapists (AASECT). The ability to discuss sex in a natural, open way is the most essential skill in giving clients permission to share their sexual concerns.

  متن ترجمه شده:

  به سادگی می توان کارگاه های آموزشی را در وبسایت انجمن مربیان، مشاوران و درمانگران جنسیت در امریکا (AASECT) جستجو کرد. توانایی صحبت درباره ی جنسیت بصورت طبیعی و آزادانه مهم ترین مهارتی است که به افراد امکان می دهد نگرانی های جنسیتی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 80%
راضی 17%
متوسط 2%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 78%
راضی 11%
متوسط 0%
ناراضی 11%
 • کیفیت ترجمه
  9.1 از 10
  تحویل به موقع
  9.5 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.2 از 10
  وفا مصفا 1400/10/29
  عنوان پروژه:The Mediators Toolkit
  تخصصی-روانشناسی | انگلیسی به فارسی | خیلی خوب | متن

  متوسط
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان 1400/10/01
  عنوان پروژه:10 Warehouse Management Tips To Improve Warehouse Efficiency
  تخصصی-مدیریت | انگلیسی به فارسی | خیلی خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10