شیوا شیعه زاده

 • 10 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شیوا شیعه زاده

 • 10 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 146 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از3 رأی ]
209 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

مترجم زبان در کلیه زمینه های تخصصی

سال ها کار در زمینه مترجمی زبان

209 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Viewing the problems that child and adult patients bring to their therapists as being the result of environmental (outer) impingements which distort natural developmental (inner) pathways, Winnicott sees disturbances in the child’s ability to play, or the adult’s ability to fully experience life, as indicative of early emotional environments which did not adequately facilitate the development of the capacity to play.

متن ترجمه شده:

وینیکات با مشاهده مشکلاتی که در نتیجه آسیب های محیطی (بیرونی) و تغییر در مسیر رشد طبیعی (درونی) ایجاد شده و باعث مراجعه کودکان و بزرگسالان به درمانگرها می شود، اختلالاتی را در توانایی بازی در کودکان یا اخذ تجربیات کامل زندگی در بزرگسالان تشخیص می دهد. این اختلالات به مناسب نبودن محیط های عاطفی اولیه و عدم توسعه کافی ظرفیت بازی در فرد ایجاد شده اند.

متن اصلی:

. He had a long-standing interest in culture and in Totem and Taboo ، offered a psychoanalytic explanation for the totem, a special sacred object of devotion found in many societies that serves as a guardian spirit or helper. Totems are the focus of a number of prohibitions or restrictions for a group, and Freud argued that these prohibitions were the original source of many human moral ideas, such as the Kantian categorical imperative and incest taboos.

متن ترجمه شده:

من مدتهاست علاقمند به این فرهنگ و مفاهیم توتم و تابو بوده و و درباره توتم که در بسیاری از جوامع به عنوان شیئی مقدس و روح محافظ یا کمک کننده عمل می کند توضیحات تحلیلی - روانشناختی ارائه کرده ام. توتم ها بر محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای یک گروه تأکید دارند و فروید می گوید این ممنوعیت ها منبع اولیه ای برای اندیشه های اخلاقی بشری به شمار می آید، درست مانند الزامات اساسی کانتی یا تابوی زنای با محارم

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 84%
راضی 14%
متوسط 1%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 67%
راضی 33%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
مجتبی حافظ زاده
1399/05/08
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب

ترجمه‌ی خوب و رعایت درست تمام اصول نگارشی

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید