ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شیوا شیعه زاده

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شیوا شیعه زاده

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 158 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.2 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از9 رأی ]
232 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

مترجم زبان در کلیه زمینه های تخصصی

سال ها کار در زمینه مترجمی زبان

232 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

These workshops can easily be found at the website for the American Association of Sexuality Educators, Counselors, and Therapists (AASECT). The ability to discuss sex in a natural, open way is the most essential skill in giving clients permission to share their sexual concerns.

متن ترجمه شده:

به سادگی می توان کارگاه های آموزشی را در وبسایت انجمن مربیان، مشاوران و درمانگران جنسیت در امریکا (AASECT) جستجو کرد. توانایی صحبت درباره ی جنسیت بصورت طبیعی و آزادانه مهم ترین مهارتی است که به افراد امکان می دهد نگرانی های جنسیتی خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

متن اصلی:

. There are three dif- ferent possibilities. The first is that it was a typed one-page letter that said, “We would like to invest $70,000 in your company and buy 78 percent of it.” The next is that it was two pages of legal terms that basically said, “We would like to invest $70,000 in your company and buy 78 percent of it.” Or it could have been an eight-page typed document that had all kinds of protective provisions, vesting arrangements, drag-along rights, and Securities and Exchange Commission (SEC) registration rights.

متن ترجمه شده:

در این زمینه سه احتمال مختلف وجود دارد: نخست اینکه در یک نامه تایپ شده و تک صفحه ای نوشته شود «ما مایلیم 70.000 دلار در شرکت شما سرمایه گذاری کرده و 78 درصد آن را خریداری کنیم.» گزینه بعدی نامه ای دو صفحه ای همراه با اصطلاحات حقوقی است که بصورت کلی در آن نوشته شده «ما مایلیم 70.000 دلار در شرکت شما سرمایه گذاری کرده و 78 درصد آن را خریداری کنیم.» گزینه بعدی به شکل سندی تایپ شده و هشت صفحه ای است که در آن تمامی مقررات پشتیبانی کننده، ترتیبات واگذاری، شروط اجبار و همچنین حقوق ثبت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به تفصیل ارائه شده است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 82%
راضی 16%
متوسط 1%
ناراضی 1%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 78%
راضی 11%
متوسط 0%
ناراضی 11%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
پیمان رجبی
1400/02/05
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

تاخیر به وجود آمده در تحویل، به دلیل بیمار شدن مترجم و با هماهنگی و اطلاع رسانی به ما/کارفرما بود. سایر جهات انجام پروژه ی ترجمه، مورد رضایت بود.

راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
4 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
بیتا مولایی
1399/10/06
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
1 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-هنر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

کیفیت خوب باتوجه به سطح درخواستی.

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید