سروش کیامرث پور

سروش کیامرث پور [ کد 12813 ]

4 سال پیش فعال بوده | 6 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سروش کیامرث پور [ کد 12813 ]

4 سال پیش فعال بوده | 6 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان [ از 11 رأی ]

مترجم متون تخصصی و عمومی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی دارای مدرک ایلس

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • مدیریت
 • مجموعه مهندسی برق
 • روانشناسی
 • علم شیمی
 • مواد و متالورژی
 • عمومی
 • کشاورزی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  As we have stated above, an error or misrecognition occurs when the classifier assigns a pattern to one class when it actually belongs to another. In this section we consider the reject option. Usually it is the uncertain classifications which mainly contribute to the error rate. Therefore, rejecting a pattern (withholding a decision)

  متن ترجمه شده:

  همانطور که در بالا ذکر کردیم، خطا و یا عدم شناسایی زمانی رخ می دهد که طبقه بندی کننده یک الگو را به یک کلاس اختصاص دهد، درحالی که در واقع آن متعلق به کلاس دیگری است. در این بخش گزینه رد کردن را بررسی می کنیم. معمولا طبقه بندی های نامشخص هستند که عمدتا به افزایش میزان خطا کمک می کند. از این رو رد کردن یک الگو (منع یک تصمیم)

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

  متن ترجمه شده:

  واحدهای انتخاب شده اغلب بخشی از همسایگی هستند، به خصوص اگر ورودی نوعی تصویر باشد. حتی در پیاده سازی های پیچیده تر، وزن هایی که به واحد هایی ، که همسایگی های مشابه در مکان های متفاوت را بررسی می کنند،مرتبط هستند ممکن است مجبور شوند یکسان (وزن های مشترک) باشند. چنین شبکه های پیشرفته MLP، با وجود اهمیت عملی زیادی که دارند، به طور جهانی قابل اجرا نیستند و در اینجا بیش از این مورد توجه قرار نمی گیرند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 73%
راضی 27%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  9.7 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10
  Mahdi Parsa 1397/08/09
  عنوان سفارش:عمومی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | یک ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  Mahdi Parsa 1397/08/09
  عنوان سفارش:روانشناسی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | یک ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10