ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سروش کیامرث پور

 • 2 سال پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سروش کیامرث پور

 • 2 سال پیش فعال بوده
 • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 11 رأی ]
16 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مترجم متون تخصصی و عمومی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی دارای مدرک ایلس

16 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

As we have stated above, an error or misrecognition occurs when the classifier assigns a pattern to one class when it actually belongs to another. In this section we consider the reject option. Usually it is the uncertain classifications which mainly contribute to the error rate. Therefore, rejecting a pattern (withholding a decision)

متن ترجمه شده:

همانطور که در بالا ذکر کردیم، خطا و یا عدم شناسایی زمانی رخ می دهد که طبقه بندی کننده یک الگو را به یک کلاس اختصاص دهد، درحالی که در واقع آن متعلق به کلاس دیگری است. در این بخش گزینه رد کردن را بررسی می کنیم. معمولا طبقه بندی های نامشخص هستند که عمدتا به افزایش میزان خطا کمک می کند. از این رو رد کردن یک الگو (منع یک تصمیم)

متن اصلی:

The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

متن ترجمه شده:

واحدهای انتخاب شده اغلب بخشی از همسایگی هستند، به خصوص اگر ورودی نوعی تصویر باشد. حتی در پیاده سازی های پیچیده تر، وزن هایی که به واحد هایی ، که همسایگی های مشابه در مکان های متفاوت را بررسی می کنند،مرتبط هستند ممکن است مجبور شوند یکسان (وزن های مشترک) باشند. چنین شبکه های پیشرفته MLP، با وجود اهمیت عملی زیادی که دارند، به طور جهانی قابل اجرا نیستند و در اینجا بیش از این مورد توجه قرار نمی گیرند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 73%
راضی 27%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
Mahdi Parsa
1397/08/09
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
Mahdi Parsa
1397/08/09
 • تخصصی-روانشناسی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید