مهدی صوفی

مهدی صوفی

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی صوفی

6 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی برق، دارو سازی ،اوراق بازرگانی و اسناد تجاری ،

دانشجوی ارشد رشته مهندسی انرژی دانشگاه شهید بهشتی 6 سال سابقه ترجمه در تمام زمینه ها و ترجمه تخصصی کتاب و مقاله در رشته های مهندسی برق و مکانیک و انرژی ، رشته های پزشکی و دارو سازی ،اوراق بازرگانی و اسناد تجاری ، رزومه و ...

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • مالی - حسابداری [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • قرارداد و اسناد تجاری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -