ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سالار ساری نوایی

 • 4 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سالار ساری نوایی

 • 4 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 7 رأی ]
116 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم تخصصی کامپیوتر

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

116 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The idea of “unescapable content” is very attractive to advertisers. And, the idea that the 6-second spots is presented alongside the game content makes it perhaps all the more difficult to turn away from. Finally, the short-form of the advertisements also force brands to “get to the point” quicker, which can be a means to help keep a message on brand.

متن ترجمه شده:

ایده "محتوای گریز ناپذیر" بسیار مورد توجه تبلیغ کنندگان است. و این تصور که آگهی های کوتاه 6 ثانیه ای به همراه محتوای بازی ارائه می شوند، چشم پوشی از آن را دشوارتر می کند. در نهایت، این شکل مختصر از تبلیغات، برندها را وادار می کند که سریع تر به به سراغ اصل مطلب بروند که می تواند راهی برای کمک به حفظ نام تجاری برند باشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 43%
راضی 29%
متوسط 29%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
7.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.9 از 10
سایت ترنسیس
1397/12/18
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
2 از 10
سایت ترنسیس
1397/11/13
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید