ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ساسان روزمهر

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساسان روزمهر

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
10 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای (بویژه در زمینه پزشکی)

پزشک متخصص کودکان هستم و همچنین مسلط به زبان انگلیسی می باشم و 15 سال به عنوان مترجم حرفه ای پزشکی در دارالترجمه مهر رشت کار کرده ام.

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The gastrophrenic ligament is divided, and the fat pad usually found anterior to the cardia is removed to improve exposure of the angle of His, adding the full exposure of the left crus to complete the dissection and to determine the presence of a hiatal hernia. In case such a hernia is discovered, a formal closure of the hiatus is mandatory, since gastroesophageal reflux disease (GERD) and other complications are associated with its presence in the postoperative period.

متن ترجمه شده:

لیگمان گاسترو فرنیک ( با عمل جراحی) جدا شده و پرده چربی که معمولا در قدام کاردیا یافت میشود، برداشته میشود تا زاویه هیس بیشتر در معرض دید قرار گرفته و دسترسی کامل به ستون چپ (دیافراگم) جهت کامل کردن دیسکسیون و تشخیص احتمال وجود هرنی هیاتال امکان پذیر شود. در صورت تایید تشخیص هرنی هیاتال بستن آن با عمل جراحی الزامی است، زیرا در صورت باقیماندن هرنی هیاتال، در دوره پس از عمل جراحی، با عوارضی نظیر ریفلاکس گاستروازوفاژیال و غیره مواجه خواهیم بود.

متن اصلی:

Navigating the world of natural skincare isn’t easy, and discovering which ingredients are natural is not always very straightforward. However, worry not, as we’re here to help

متن ترجمه شده:

شناسایی فوت و فن های حوزه مراقبت طبیعی از پوست کاری دشوار بوده و افتراق این نکته که کدام مواد (حقیقتا) طبیعی هستند همیشه به سهولت امکان پذیر نمی باشد. ولی هیچ جای نگرانی نیست، چون با کمک ما هیچ مشکلی در این حوزه احساس نخواهید کرد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
Armin marashizadeh
1399/02/27
  • تخصصی-پزشکی
  • انگلیسی به فارسی
  • خوب
  • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید