ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Soodeh Taghdiri

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Soodeh Taghdiri

  • 4 ماه پیش فعال بوده
  • 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 1 رأی ]
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

پزشکی

مترجم تخصصی پزشکی

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

BPD/DS is increasingly being recognized as the most effective bariatric operation for excess weight loss and is the best operation for resolution of diabetes. In a propensity matched analysis of different bariatric operations, the comparative effectiveness of BPD/DS showed better odds of resolution of hypertension, and more weight loss compared to either the RYGB or the sleeve gastrectomy. It was also better than the SG for resolution of reflux disease but less so than the RYGB.

متن ترجمه شده:

PBD/DS به طور فزاینده ای به عنوان موثرترین روش جراحی موثر باریتریک برای کاهش وزن شدید شناخته می‌شود و این روش بهترین عمل جراحی برای بهبود دیابت می باشد. در یک روش آماری آنالیز propensity matched از عملهای جراحی bariatric مختلف،روش PBD/DSاحتمال درمان فشارخون ،و کاهش وزن بیشتری را در مقایسه با عمل RYGBیا روش sleeve gastrectomyنشان داد. همچنین PBD/DS از SG هم برای بهبود بیماری ریفلاکس بهتر بود اما کمتر از روش RYGBباعث آن (بهبود ریفلاکس )می‌شد .

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
نگار قاسمي
1399/08/05
  • تخصصی-پزشکی
  • انگلیسی به فارسی
  • خوب
  • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید