ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سعید اجلالی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعید اجلالی

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 1 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم موضوعات عمومی و تخصصی متالورژی

کارشناس ارشد مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

0x7651B66D = ~ z ~ ببین، فقط این رو بگیر و گم شو، خب؟ 0x7697AFBD = ~ z me عذر می خوام. بعد از شما. 0x254034EA = ~ z ~ ما اینجا برای اون دور صبر نمی کنیم.. 0x36173665 = ~ z ~ ایناهاش. بگیرش. 0x51816370 = ~ z ~ این کار رو نکن. 0x75435451 = ~ z ~ هیچ مزیتی برا من نداره. چه کوفتی؟ 0x83901750 = ~ z the از جلو چشم من گم شو. 0xB53D8909 = ~ z ~مجبورم نکن دوباره بهت بگم. 0xC25112C3 = ~ z ~زود باش. ترکم کن..

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید