سروش جنتی

سروش جنتی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سروش جنتی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
2.6 از 10
توسط کارفرمایان [ از 2 رأی ]

مترجم تخصصی هنر و ادبیات و فلسفه و عمومی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Leadership pioneer Peter Drucker said, “You cannot manage other people unless you manage yourself first.” In a recent article, we shared how one CEO greatly enhanced the engagement and performance of the teams of the bank he leads, by becoming more self-aware. The story exemplifies how leadership starts with understanding and leading yourself. When you understand yourself, you are better able to understand and empathize with the people you lead, and in turn lead for their intrinsic motivation.

  متن ترجمه شده:

  رهبر پیشرو، ئیتر دراکر گفته است: "شما نمی توانید بقیه‌ی افراد را مدیریت کنید مگرآن که اول خودتان را مدیریت کنید." در مقاله ی پیشین، ما چگونگی این که یک مدیر عامل می تواند به طور زیادی، اشتغال و کارایی تیم های بانکی که راهبری می کند را با خودآگاه تر شدن، ارتقاء بدهد. داستان چگونگی شروع مدیریت را با دانستن و راهبری خود، ساده می کند. وقتی که شما خود را بهتر درک می کنید، شما بهتر قادرید که درک کنید و با افرادی که تحت هدایت شما هستند هم دردی کنید و در عوض انگیزه‌ی درونی آن ها را راهبری کنید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 100%
 • کیفیت ترجمه
  1.5 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  1.5 از 10
  کیوان خزایی 1397/07/26
  عنوان پروژه:نثر نو نیمایی زخم بزرگ تاریخ
  عمومی | فارسی به انگلیسی | معمولی | متن

  ضعیف...ضعیف... حیف هزینه لغات های بسیار سنگین گوگل ترنسلتی... حیف

  ناراضی
  کیفیت ترجمه
  2 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  2 از 10
  n ashari 1397/06/30
  عنوان پروژه:تعاریف
  عمومی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  ناراضی
  کیفیت ترجمه
  1 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  1 از 10