ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ramin talaie

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ramin talaie

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

امار و کاربرد ها

رامین طلایی متولد 1371/3/28 ساکن همدان ، فارغ التحصیل رشته امار و کاربردها از دانشگاه ملی ملایر، دانشجوی ارشد امار زیستی دانشگاه بوعلی سینا همدان

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Planning is nothing but thinking before the action takes place. It helps us to take a peep into the future and decide in advance the way to deal with the situations, which we are going to encounter in future. It involves logical thinking and rational decision making. Planning is concerned with setting objectives, targets, and formulating plan to accomplish them. The activity helps managers analyse the present condition to identify the ways of attaining the desired position in future.

متن ترجمه شده:

برنامه ريزي چيزي جز تفكر قبل از اقدام كردن نيست. اين فرايند موجب آينده نگري شده و منجر به اتخاذ تصميمات بهتر در مورد موضوع مورد نظر مي شود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید