نجمه تیما

نجمه تیما

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نجمه تیما

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی مدیریت، روان شناسی، گردشگری و علوم اجتماعی

بنده مترجم، مدیر بازرگانی و مدرس زبان انگلیسی هستم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • گردشگری [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -