میم موسوی

میم موسوی

4 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

میم موسوی

4 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجمِ متون عمومی و روانشناسی

- گواهی نامه بین المللی مکالمه زبان انگلیسی
- گواهی نامه تکمیل دوره ترجمه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -