ادریس لاکتراش

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ادریس لاکتراش

 • 2 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
7.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 48 رأی ]
68 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

Veteran Translator

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه گیلان
عضو هیأت ترجمه ی انجمن علمی رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی

68 ترجمه موفق
4 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Note that target attractiveness itself includes the factors of consequences and vulnerability. Target attractiveness is an aggregate of factors, which shows the complexity of the process of targeting. Consequences are listed again separately since they have such importance in targeting. The consideration of possible threats should include internal threats, external threats, and internally assisted threats(i.e., collusion between insiders and outside agents). The selection of the threats should include reasonable local, regional, or national intelligence information, where available.

متن ترجمه شده:

توجه داشته باشید که جذابیت هدف به خودی خود شامل عوامل متعاقب و آسیب پذیری می باشد. جذابیت هدف مجموعه ای از عواملی است که پیچیدگی روند هدف گذاری را نشان می دهد. پیامدها مجدداً جداگانه فهرست می شوند زیرا از اهمیت بالایی برخوردارند. توجه به تهدیدات احتمالی باید شامل تهدیدهای داخلی، تهدیدهای خارجی و تهدیدهای یاری شده از داخل باشد (یعنی تبانی بین خودی ها و عوامل خارجی). انتخاب تهدیدها باید اطلاعات جاسوسی منطقی محلی، منطقه ای یا ملی اطلاعات و منطقی را در هر جا که وجود داشت، در اختیار ما قرار دهد.

متن اصلی:

What Content Really Engages? The Inside Scoop From 30 Marketers Sparks delight “It brings me joy. Seriously, it’s joy. My inbox fills up with emails I know will have great information and advice, but they often languish there unopened. Why? Usually because the content is dry. Respects me “The best content brands respect my time, earn my attention, and reward that attention with smart, entertaining, well-crafted content that they clearly enjoyed creating.

متن ترجمه شده:

What Content Really Engages? The Inside Scoop From 30 Marketers Sparks delight “It brings me joy. Seriously, it’s joy. My inbox fills up with emails I know will have great information and advice, but they often languish there unopened. Why? Usually because the content is dry. Respects me “The best content brands respect my time, earn my attention, and reward that attention with smart, entertaining, well-crafted content that they clearly enjoyed creating.

متن اصلی:

See the opportunities Visual marketing has always been an effective way to build brand recognizability. These days, as Google’s mobile SERPs become more image-centric, visual marketing can make or break your organic visibility.

متن ترجمه شده:

See the opportunities Visual marketing has always been an effective way to build brand recognizability. These days, as Google’s mobile SERPs become more image-centric, visual marketing can make or break your organic visibility.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 42%
راضی 40%
متوسط 13%
ناراضی 6%
کیفیت ترجمه
7.9 از 10
تحویل به موقع
9.2 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.9 از 10
عباس ارگایی
1398/05/26
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
1398/02/28
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
kaveh behravan
1398/02/23
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید