دانیال خسروی

دانیال خسروی [ کد 46899 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

دانیال خسروی [ کد 46899 ]

4 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

ترجمه در زمینه های کامپیوتر ، شیمی وفیزیک

در زمینه رباتیک، سابقه ترجمه یک گزارش فنی 16 صفحه ای کاملا تخصصی را دارم. (این گزارش فنی به سایت رسمی Robocup ارسال شده و تاییدیه لازم را دریافت نموده.)

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Note that target attractiveness itself includes the factors of consequences and vulnerability. Target attractiveness is an aggregate of factors, which shows the complexity of the process of targeting. Consequences are listed again separately since they have such importance in targeting. The consideration of possible threats should include internal threats, external threats, and internally assisted threats(i.e., collusion between insiders and outside agents). The selection of the threats should include reasonable local, regional, or national intelligence information, where available.

  متن ترجمه شده:

  توجه داشته باشید که جذابیت هدف به خودی خود عوامل پیامد و آسیب پذیری را شامل می شود. جذابیت هدف مجموعه ای از عواملی است که پیچیدگی روند هدف گذاری را نشان می دهد. پیامدها مجدداً جداگانه فهرست می شوند زیرا از اهمیت بالایی برخوردارند. توجه به تهدیدات احتمالی باید شامل تهدیدهای داخلی ، تهدیدهای خارجی و تهدیدهای داخلی باشد (یعنی همکاری بین عوامل داخلی و عوامل خارجی).

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -