ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

زهرا کلا

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا کلا

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 21 رأی ]
امتیاز ترنسیس
10 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
41 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی، مدیریت، علوم اجتماعی

حدود 12 سال مدرس دانشگاه، مکالمه و مترجم فارسی به انگلیسی هستم.

41 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

اهداف کلی درس: -آشنایی دانشجویان با جامعیت و چندبعدی بودن طرح مسکن بومی - طراحی الگوهای واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی همساز با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و رفتاری ساکنین - آشنایی دانشجویان با اصول طراحی سکونتگاه های منبعث از اصول و ارزش های مسکن بومی - طراحی معماری پایدار با هدف تداوم هویت محلی، سنت و فرهنگ بومی - طراحی مجموعه مسکونی با هدف تنظیم شرایط اقلیمی و ارتباط با طبیعت

متن ترجمه شده:

The general purposes of the course University students ' familiarity to the comprehensiveness and multi _dimension of the domestic housing design The design of the patterns of residential units and neighbouring units

متن اصلی:

در روش پیشنهادی عوامل مالک زمین در رقابت با یکدیگر بلوکهایی را برای تخصیص مجدد قطعاتشان انتخاب می کنند که بیشترین سودمندی را برای آنها داشته باشند. مقدار سودمندی یک بلوک برای هر قطعه مالکان بر اساس معیارهایی مانند اولویت آن بلوک از نظر مالک، رتبه قطعه مالک در آن بلوک، وجود تأسیسات ثابت مالک در بلوک و ساختار همسایگی بلوک تعیین می شود. در این تحقیق دو معیار "سطح رضایت" و "میزان تعادل" تعریف شده¬اند که عامل برنامه ریز به کمک آنها می تواند نقشه تخصیص مجدد اراضی را بصورت کمی ارزیابی کند.

متن ترجمه شده:

In the proposed method, to compete with each other, the agents of the landowner select blocks to redistribute their plots which have the most efficiency for them.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 71%
راضی 24%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.2 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.7 از 10
محمدرضا پورعباسی
1399/12/16
 • تخصصی-جامعه شناسی و علوم اجتماعی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
mahshid rajaei
1399/11/20
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید