ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

زهرا سلطانی

  • 3 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا سلطانی

  • 3 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون علوم انسانی

من از 11 سالگی به یادگیری زبان انگلیسی مشغول شدم و تا به حال این روند ادامه دارد. با توجه به رشته تحصیلی ام مدام با ترجمه متون سرو کار داشته ام و در حال حاضر به عنوان یک مترجم فریلنسر مشغول يه کارم تازه با ترنسیس آشنا شدم امیدوارم تجربه خوبی داشته باشم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The units chosen are often part of a neighbourhood, especially if the input is some kind of image. In even more complex implementations the weights connected to units that examine similar neighbourhoods at different location s may be forced to be identical(shared weights). Such advanced MLP networks, although of great practical importance,are not universally applicable and are not considered further here.

متن ترجمه شده:

واحدهای انتخاب شده اغلب از مجاورت هستند، بخصوص اگر داده ها از نوع عکس باشند. در اجراهای پیچیده تر وزن مربوط به واحدهایی که محلهای مجاور مشابه در مکانهای مختلف را بازرسی می کنند، ممکن است بر حسب اجبار مساوی باشند (وزن توزیع شده). شبکه های ام ال پی چنین پیشرفته ای، هرچند که دارای اهمیت عملی فوق العاده ای هستند اما در مقیاس جهانی قابل اجرا نیستند و در اینجا بیش از این مطرح نمی شوند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید