ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

زهره سادات رجایی زاده

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهره سادات رجایی زاده

 • 1 ساعت پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 39 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
50 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون مختلف عمومی و تخصصی (گردشگری، تاریخ، روانشناسی، حسابداری و...)

مسئولیت شدید من در قبال ترجمه باعث می شود همه ترجمه هایم را با وسواس و تحقیق کامل انجام داده و سعی بر ارائه ترجمه ای با کیفیت بالا و جملاتی ساده و روان داشته باشم.

50 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Use staples, map tacks, or thumb tacks on less precious pieces. For this method, simply punch a tack through the poster and into the wall behind it. Make sure it’s securely stuck into the wall and holding the poster up first before taking your hands away. It works best if you punch through the corners

متن ترجمه شده:

برای چیز‌هایی که ارزش کمتری دارند، از گیره کاغذ، پونزهای مخصوص نقشه، یا پونزهای معمولی استفاده کنید. برای این روش، خیلی راحت پونز را به پوستر بزنید و آن را به دیوار پشت آن بچسبانید. مطمئن شوید پونز محکم به دیوار چسبیده و قبل از اینکه دستتان را از روی پوستر بردارید، آن را نگه داشته باشد. اگر پونز را به کناره¬های کار بزنید، بهتر به دیوار می‌چسبد.

متن اصلی:

one scientifically-backed solution is to take a moment to really look at art. Studies have shown that viewing and creating art, and participating in art therapy routines, decreased stress levels in participants. And it’s not hard to see why–have you SEEN Monet’s ethereal water lilies or Rothko’s all-encompassing color fields? Eternal bliss in my opinion.

متن ترجمه شده:

یکی از راه‌هایی که پشتوانه علمی هم دارد، این است که با قدری تأمل، نگاهی واقعی به هنر بیندازیم. تحقیق‌ها نشان داده‌اند که مشاهده و خلق هنر، و حضور در فعالیتهای هنردرمانی، باعث کاهش اضطراب در شرکت‌کنندگان می‌شود. و دلیل آن هم خیلی چیز پیچیده‌ای نیست- تا به حال نقاشیهای فرازمینی نیلوفرهای آبی اثر مونه یا کارهای تمام رنگ روتکو را دیده‌اید؟ به اعتقاد من، انسان را در خلسه‌ای ابدی فرو می‌برند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 77%
راضی 23%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.7 از 10
احسان کریمی نسب
1400/06/02
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حمید حسین پور
1400/04/22
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
با ما گفتگو کنید