ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

zohre sjd

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

zohre sjd

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه ی حرفه ای در زمینه ی مقالات تغذیه ای

ترجمه ی انگلیسی به فارسی و فارسی هب انگلیسی در سطح پیشرفته برای مقالات رشته ی علوم تغذیه

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

"Group" follows three convicted abusers as they confront the attitudes and beliefs that led to their violence, with the help of a compassionate group therapy facilitator.

متن ترجمه شده:

"گروه" برای مقابله با با نگرش ها و باورهایی كه موجب خشونت آنها شده است، با كمك یك تسهیل گر گروه درمانی دلسوز به دنبال سه نفر از مجرمان محكوم می رود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید