دسته: ترجمه رزومه

ترجمه رزومه

دانشگاهی

0 تا 100 نوشتن انگیزه نامه (SOP): راهنمای عملی + نمونه

انسان‌ها موجوداتی منطقی نیستند! درست است که ریاضی، اعداد، صفر و یک‎‌ها بخش زیادی از زندگی همۀ ما را تشکیل می‌دهند اما همچنان موجوداتی بیولوژیک هستیم که تحت تأثیر احساساتمان دست به انتخاب‌‌های مهمی می‌زنیم. به طور کلی نوشتن کار راحتی نیست، به خصوص وقتی قرار باشد عده‌ای این نوشته‌ها را بخوانند و بر اساس […]