مطمئن ترین بستر برای انجام ترجمه را ایجاد می کنیم

ما چه کاری می کنیم ؟

ترنسیس را ایجاد کردیم تا بتوانیم در وهله اول برای افراد متخصص در حوزه ترجمه، افراد متخصصی که شرایط شغلی مناسب در شهر یا روستایشان فراهم نیست ایجاد شغل و درآمد کنیم و در وهله دوم یک سرویس ترجمه با کیفیت و مطمئن را برای آن دسته از افراد که نیاز به ترجمه دارند ایجاد کنیم

تیم ترنسیس

مجتبی فلاح نژاد
مجتبی فلاح نژاد مؤسس و مدیر ترنسیس
سجاد جعفری
سجاد جعفری مؤسس و مدیر فنی
سید حسین قائم مقامی
سید حسین قائم مقامی توسعه دهنده واسط کاربری
مرتضی پوراعتمادی
مرتضی پوراعتمادی توسعه دهنده وب
فرشید نظامی
فرشید نظامی مدیر دیجیتال مارکتینگ
شبنم ولی
شبنم ولی سرپرست تیم مترجمین و ارزیابی
نیما جوادی
نیما جوادی مترجم ارشد
مینا نعیمی
مینا نعیمی پشتیبان
با ما گفتگو کنید