مطمئن ترین بستر برای انجام ترجمه را ایجاد می کنیم

ما چه کاری می کنیم ؟

ترنسیس را ایجاد کردیم تا بتوانیم در وهله اول برای افراد متخصص در حوزه ترجمه، افراد متخصصی که شرایط شغلی مناسب در شهر یا روستایشان فراهم نیست ایجاد شغل و درآمد کنیم و در وهله دوم یک سرویس ترجمه با کیفیت و مطمئن را برای آن دسته از افراد که نیاز به ترجمه دارند ایجاد کنیم

تیم ترنسیس

مجتبی فلاح نژاد
مجتبی فلاح نژاد مؤسس و مدیر ترنسیس
سجاد جعفری
سجاد جعفری مؤسس و برنامه نویس
سید حسین قائم مقامی
سید حسین قائم مقامی توسعه دهنده واسط کاربری
شبنم ولی
شبنم ولی مترجم و کارشناس سیستم
لادن کزازی
لادن کزازی مترجم و ویراستار