برچسب: ترجمه ارزان

با مترجمین

ترجمه دانشجویی 

چندی پیش مشغول مشاهده یک مجموعه تلویزیونی بودم که اتفاقات آن ناگهان ذهن مرا به سمت چالش های سایت ترجمه خودمان کشاند. موضوع فیلم از این قرار بود که یک…