برچسب: قیمت ترجمه

چگونگی تعیین قیمت ترجمه
با مترجمین

هزینه ترجمه: چگونه یک فایل ترجمه قیمت‌گذاری می‌شود؟ 

امروزه نیاز به ترجمه در اکثر زمینه‌ها بسیار افزایش یافته است. دانشجویانی که در حال نوشتن مقاله هستند و نیاز به ترجمه‌ مقالات علمی دارند، محققانی که قصد ترجمه‌ مقاله‌…

دانشگاهی, عمومی, کسب و کار

چگونه از بین پیشنهادها مترجم مورد نیاز خود را انتخاب کنم؟ 

شاید چالشی ترین لحظه ای که یک مشتری در سایت های ترجمه آنلاین با آن مواجه می شود، لحظه انتخاب مترجم باشد؛ در سایت ترجمه ترنسیس روالی برای مشتریان فراهم…