خانه بایگانی برچسب: هزینه ترجمه

بایگانی برچسب: هزینه ترجمه

برون سپاری ترجمه

ترجمه درون سازمانی یا ترجمه برون سپاری شده؟

فرقی نمی‌کند گروه تجاری، شرکت یا سازمان شما در ابتدای کار است یا در حال توسعه، به هر حال نیاز به ایجاد یک تیم درون سازمانی یا برون سپاری به یک شرکت که در ترجمه تخصص دارد، احساس می‌شود. اما بهترین گزینه برای شرکت یا کسب و کارتان کدام است؟ پیش از تصمیم‌گیری درباره این موضوع نگاهی به فاکتورهای آن …