برچسب: کسب و کار

گردشگری سلامت چیست؟
عمومی, کسب و کار

گردشگری سلامت | گردشگری پزشکی | مدیکال توریسم چیست؟ 

عبارت گردشگری سلامت، که بعضا با عناوینی نظیر گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی یا توریسم درمانی هم خوانده می شوند، معادل فارسی عبارت مدیکال توریسم (Medical Tourism) است، گردشگری سلامت عبارتست…

دانشگاهی, عمومی, کسب و کار

چگونه از بین پیشنهادها مترجم مورد نیاز خود را انتخاب کنم؟ 

شاید چالشی ترین لحظه ای که یک مشتری در سایت های ترجمه آنلاین با آن مواجه می شود، لحظه انتخاب مترجم باشد؛ در سایت ترجمه ترنسیس روالی برای مشتریان فراهم…