وبلاگ ترنسیس

ترجمه ارزان
دانشگاهی, عمومی, کسب و کار

ترجمه ارزان – اسم رمز عملیات انهدام 

نمیدانم ترجمه ارزان غول وحشتناک‌تری است یا موقعیتی که باعث می‌شود ما دنبال جنس بنجل برویم! با این همه گرفتاری‌ها و کارهایی که روی سرمان ریخته شاید فرصت نداشته ‌باشیم…