دانشگاهی

هر آنچه باید از رفرنس نویسی بدانید!

 • 10 اردیبهشت 1400
 • |
 • زمان مطالعه: 12
 • |
 • 2560 بازدید

داوران بین‌المللی و اساتید برتر دانشگاه‌ها به شدت سخت‌گیر هستند و مو را از ماست بیرون می‌کشند! این یعنی با کوچک‌ترین اشتباه، ممکن است زحمات چندین ماهۀ خود را به باد دهید. سرقت علمی و ادبی از مواردی است که ارزش مقاله، کتاب و پایان‌نامۀ شما را صفر می‌کند و رفرنس دهی صحیح، قهرمانی است که شما را نجات می‌دهد!

استفاده از منابع بدون ارجاع دهی

در ادامه به شما می‌گوییم رفرنس دهی دقیقا به چه معناست، هر کدام از انواع آن چه کاربردی دارد و چگونه رفرنس نویسی در ورد را انجام دهید.

 

رفرنس دهی چیست؟

شما در صورتی می‌توانید بر صحت گفته‌های خود تأکید کنید که از سخنان معتبر و علمی درست استفاده کنید، اما قرار نیست بر کار خود برچسب دزدی بزنید!

رفرنس دهی یعنی برای جلوگیری از سرقت علمی و ادبی در مقاله، کتاب و یا پایان‌نامه، خواننده را به منابعی که در آن‌ها استفاده کرده‌ایم، ارجاع ‌دهیم؛ این منابع می‌تواند مقالات افراد مختلف، نقل‌قول‌هایی از استادان و دانشمندان و یا حتی ایده‌هایی باشد که دیگران آن را مطرح کرده‌اند. شما با این کار نه تنها به تحقیق خود ارزش و اعتبار می‌دهید، بلکه به زحمات دیگر نویسنده‌ها هم ارزش داده‌اید. Reference کلمه‌ای انگلیسی و به معنای ارجاع است.

انواع مدل‌های رفرنس نویسی

در متون مختلف از رفرنس دهی در دو بخش استفاده می‌کنیم: درون متن و فهرست منابع.

با وجود اینکه سبک‌های مختلفی برای رفرنس‌دهی وجود دارد اما در همۀ آن‌ها از سه روش رفرنس نویسی زیر استفاده می‌کنند:

 • نویسنده و تاریخ: در کنار نام منبع، نام نویسنده و سال انتشار منبع هم نوشته می‌شود.
 • نشانه‌گذاری: منبع به شکل اختصاری در پاورقی یا انتهانویس درج می‌شود.
 • عددی: ابتدا در لیست مرجع برای هر منبع یک عدد مشخص شده و در متن با عدد اختصاصی به منبع موردنظر اشاره می‌شود.
در این رابطه بخوانید
مهمترین دلایل ریجکت مقاله در پروسه داوری - از برزخ تا بهشت!

 

ارجاع دهی APA

نقطۀ شروع این روشِ ارجاع دهی، انجمن روانشناسی آمریکاست و در مؤسسه‌های دانشگاهی استفاده می‌شود. بیشترین استفاده از روش رفرنس نویسی APA (American Psychological Association) در تحقیقات و پژوهش‌های اجتماعی است.

از آنجایی که مجلات و انجمن‌های بین‌المللی این روش را تأیید کرده‌اند، این روش یکی از محبوب‌ترین روش‌های استناد دهی است.

 • رفرنس دهی APA در متن

در این روش باید در متن تحقیق، نام نویسنده (یا نویسندگان) و تاریخ چاپ کتاب مرجع را در انتهای جمله و در پرانتز بگذارید؛ اگر نقل قول مستقیم آورده‌اید، صفحۀ موردنظر هم باید ثبت شود.

برای مثال: (ناصر نیکوبخت، 1386، صفحۀ 97)

اگر مرجع چند نویسنده داشت چه کنیم؟

 • اگر دو یا سه نویسنده بودند، نام خانوادگی هر سه ثبت می‌شود.
 • اگر بیش از سه نویسنده بودند، نام یک نفر نوشته شده و از بقیه تحت عنوان «دیگران» یاد می‌شود.

مثال: (نیکوبخت و دیگران، 1386)

نکته: اگر در تحقیق از یک مقاله، پایان‌نامه یا پژوهش دیگر جمله‌ای نقل شده باشد، مانندِ ارجاع دهی به کتاب عمل می‌کنیم با این تفاوت که حتما صفحۀ متن موردنظر را هم اضافه می‌کنیم.

 • رفرنس نویسی APA در فهرست مراجع

از آنجایی که رفرنس دهی APA طبق سیستم نویسنده و تاریخ است، در انتهای تحقیق، منابع به ترتیب حروف الفبا نوشته می‌شوند.

اگر مرجع یک تا سه نویسنده داشت، برای رفرنس دهی به کتاب طبق الگوی زیر عمل می‌کنیم (به علائم نگارشی هم توجه کنید):

 • نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار کتاب). نام کتاب. محل نشر: نام انتشارات
 • حتی می‌توانید نام نویسنده را کوتاه کرده و تنها حرف اول آن را بنویسید.
 • اگر تعداد نویسنده‌ها از سه نفر بیشتر شد آن را به این شکل می‌نویسیم.

نویسنده اول. نویسنده دوم. نویسنده سوم و دیگران.

نکته: در متون انگلیسی این حالت بیشتر دیده می‌شود.

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). نام کتاب. ترجمه نام خانوادگی، نام مترجم (سال ترجمه) محل نشر: نام انتشارات.

نمونه رفرنس دهی APA

در تصویر بالا می‌توانید نمونه‌هایی از رفرنس نویسی در فهرست منابع به این روش را ببینید.

در این رابطه بخوانید
سرقت ادبی چیست؟ 5 راهکار عملی برای جلوگیری از ریجکت شدن مقالات علمی

 

ارجاع نویسی هاروارد

این روش شباهت زیادی به سبک APA دارد و با همان روش نویسنده و تاریخ نوشته می‌شود. راهنمای سبک رفرنس نویسی هاروارد (Harvard) توسط مؤسسه استانداد بریتانیا و خدمات انتشارات دولتی استرالیا ارائه شده است.

برای ارجاع درون‌متنی مانند روش APA عمل کرده و نام نویسنده و سال انتشار مرجع را می‌نویسیم. مانند موارد زیر:

(ناصر نیکوبخت، 1386)

(Pears and Shields, 2019)

اگر برای منبع، بیش از سه نویسنده وجود داشته باشد به شکل (Davis et al., 2019) می‌نویسیم. (کلمه et al معادل همکاران است)

 • در فهرست منابعِ کتابی، طبق الگوی زیر می‌توانید این ارجاع دهی را انجام دهید:

نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال چاپ). موضوع کتاب. ویرایش. محل نشر کتاب:نام ناشر، شماره صفحه.

مثال:

Desikan, S. and Ramesh, G. (2006). Software testing. Bangalore, India: Dorling Kindersley, p.156

درباره ویرایش باید نکاتی را رعایت کنید؛ در صورتی که ویرایش اول کتاب نباشد باید آن را ذکر کنید و شماره ویرایش هم باید نوشته شود.

برای رفرنس دهی به مقالات باید از الگوی زیر پیروی کنید:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، سال انتشار. عنوان مقاله. نام مجله، شماره جلد، شماره صفحه.

مثال زیر را ببینید:

Pears, R. and Shields, G. (2019) Cite them right: The essential referencing guide. 11th edn. London: MacMillan.

 • رفرنس دهی به پایان نامه با روش هارواد طبق فرمول پایین انجام می‌شود:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. سال، عنوان پایان‌نامه، سطح، نام رسمی دانشگاه

رحمانی، ر. 1395، بررسی عوامل موثر بر سرعت تغییر فرهنگ جامعه، پایان‌نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

رفرنس دهی ونکوور

در سبک ونکوور که بیشتر در مقالات و تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از روش عددی برای منبع نویسی استفاده می‌شود. این سبک، توسط کمیته بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی (ICMJE) ارائه شده است.

نحوۀ رفرنس نویسی به سبک ونکوور به این صورت است که در انتهای جمله‌ای که از یک منبع یا نویسنده دیگر آورده شده یک عدد درج می‌کنند و در فهرست منابع که در انتهای تحقیق یا کتاب آورده شده جزئیات آن را ذکر می‌کنند. اگر از یک منبع مطلبی مجدداً نقل شد باید از همان شماره‌ای که ابتدا به آن داده‌اید، استفاده کنید.

ارجاع دهی ونکوور

در سبک رفرنس دهی ونکوور، ارجاع در متن با عدد در براکت یا پرانتز، انتهای جمله مربوطه درج می‌شود. گاهی این عدد به صورت بالانویس یا Superscript هم نوشته می‌شود.

به تصویر بالا دقت کنید، اگر در قسمتی از متن به بیش از یک مرجع اشاره شود، اعداد را در یک براکت می‌نویسیم. حالا اگر این اعداد متوالی باشد بین آن ویرگول گذاشته و اگر چندین رفرنس متوالی داشته باشیم، اولین و آخرین رفرنس را نوشته و میانشان خط فاصله می‌گذاریم. مثال: [13،14] برای دو رفرنس متوالی و [16-13] برای چند رفرنس متوالی.

در این رابطه بخوانید
چاپ مقاله در نشریات خارجی - اجی مجی لا ترجی!

برای ارجاع دهی در فهرست منابع از الگوی زیر استفاده می‌شود:

نام خانودگی حرف اول نام نویسنده. عنوان مقاله. نام مجله سال انتشار ماه؛ جلد یا دوره انتشار (شماره مجله:) شماره صفحه.

در این سبک اگر تعداد نویسندگان به شش نفر هم برسد، نام آن‌ها را می‌آوریم ولی اگر تعداد آن‌ها از 6 نفر بیشتر باشد، به جای نام بقیه از عبارت همکاران استفاده می‌کنیم (در متون انگلیسی et al نوشته می‌شود)؛ مثال:

Joshi S, Prashant A, Deb A and Klain S. Analysis of buried pipelines subjected to reverse fault mo­tion. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 2011 Jun1;124(11):980-3

 

رفرنس نویسی AMA

مانند روش قبل این سبک را هم در مطالعات پزشکی و تحقیقات علوم زیستی می‌بینیم. در سبک AMA از سیستم عددی استفاده می‌شود. به این صورت که اعداد به صورت بالانویس و شمارۀ صفحه هم در پرانتز درج می‌شود.

رفرنس نویسی با سبک AMA

این الگو برای رفرنس دهی با سبک AMA در فهرست مراجع استفاده می‌شود:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده. نام کتاب. شهر انتشار کتاب: نام انتشارات؛ سال انتشار.

مثال: نیکوبخت ن. مبانی درست‌نویسی به زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشمه؛ 1386.

 

ارجاع دهی NLM

این سبک هم در علوم پزشکی و پژوهش‌های این رشته کاربرد دارد و از سیستم عددی در آن استفاده می‌شود. برای ارجاع درون‌متنی، در انتهای جملۀ موردنظر و در براکت، عدد درج می‌شود و فهرست منابع هم به ترتیب اعداد لیست خواهد شد.

در لیست منابع طبق قاعدۀ زیر ارجاع دهی انجام می‌شود:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. نام منبع. شهر نشر کتاب: انتشارات؛ سال انتشار.

مثال: نیکوبخت، ن. مبانی درست‌نویسی زبان فارسیی معیار. تهران: نشر چشمه؛ 1386.

 

ارجاع دهی OSCOLA

این سبک که در متون حقوقی انگلیسی استفاده می‌شود، از سیستم رفرنس نویسی به صورت نشانه‌گذاری پیروی می‌کند. برای اجرای سبک رفرنس دهی OSCOLA می‌توانید قواعد زیر را دنبال کنید:

ارجاع درون‌متنی OSCOLA به صورت عددی انجام می‌شود و در پاورقی باید الگوی زیر را رعایت کنیم:

1. نام و نام خانوادگی نویسنده، نام منبع (نام انتشارات، سال انتشار)

مثال: ناصر نیکوبخت، مبانی درست‌نویسی به فارسی معیار (نشر چشمه، 1386)

نمونه ارجاع OSCOLA

برای رفرنس دهی در فهرست از روش زیر استفاده می‌کنیم:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده، نام منبع (نوبت ویرایش، نام انتشارات سال انتشار منبع)

مثال: نیکوبخت ن، مبانی درست‌نویسی به زبان فارسی معیار (نشر چشمه 1386)

 

رفرنس نویسی شیکاگو

سبک رفرنس نویسی شیکاگو (The Chicago Manual of Style) را بیشتر در تحقیقات علوم انسانی می‌بینیم. این سبک ارجاع دهی به دو صورت استفاده می‌شود:

 1. شیکاگو A: در این روش منبع با تمام اطلاعات در انتهانویس، پاورقی و یا در فهرست کتاب موردنظر ذکر می‌شود.
 2. شیکاگو B: منبع به صورت مختصر و با روش نویسنده و تاریخ در متن یا فهرست کتاب، به شکل لیست منابع آورده می‌شود.

روش ارجاع دهی شیکاگو A

رفرنس دهی درون‌متنی به صورت عددی انجام می‌شود و نحوۀ ارجاع دهی در پاورقی به این صورت است:

1. نام و نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب. (شهر نشر کتاب: انتشارات، سال انتشار)

مثال: 1. ناصر نیکوبخت. مبانی درست‌نویسی در فارسی معیار. (تهران: نشر چشمه، 1386)

الگوی رفرنس دهی در فهرست منابع به روش شیکاگو A به شکل زیر است:

نام خانوادگی، نام نویسنده. نام منبع. شهر نشر منبع: نام انتشارات، سال نشر.

مثالنیکوبخت، ناصر. مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشم، 1386.

روش رفرنس نویسی شیکاگو B

بالاتر گفتیم که برای ارجاع دهی درون‌متنی باید از روش نویسنده تاریخ استفاده کرد، همین‌طور می‌توایند شمارۀ صفحه را هم ذکر کنید. به الگوی زیر دقت کنید:

(نام خانوادگی نویسنده سال انتشار منبع، صفحه)

مثال: (نیکوبخت 1386، 97)

نجوۀ ارجاع به منابع در لیست مراجع هم به شکل زیر است:

نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار منبع. نام منبع. شهر انتشار: نام انتشارات.

مثال: نیکوبخت، ناصر. 1386. مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشمه.

 

رفرنس دهی Turabian

این نوع ارجاع دهی مختص دانشجویان و مقالات تحقیقاتی آن‌هاست. روش Turabian مشابه شیکاگو است و در آن از سبک نویسنده – تاریخ و نشانه‌گذاری استفاده می‌شود؛ اگر متن شما یک تحقیق علوم انسانی باشد باید از سبک نشانه‌گذاری و اگر یک مطالعۀ اجتماعی است باید از روش نویسنده و تاریخ استفاده کنید.

 • ارجاع درون‌متنی Turabian به صورت عددی است و در پاورقی به روش زیر ارجاع می‌دهند:

1. نام و نام خانوادگی نویسنده، نام منبع (شهر انتشار منبع: نام انتشارات، سال انتشار)، شمارۀ صفحه.

مثال: ناصر نیکوبخت، مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار (تهران: نشر چشمه، 1386)، صفحۀ 22.

برای اشاره به منابع زیرشاخۀ اصلی در پاورقی هم از الگوی زیر استفاده می‌کنیم:

1. نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب. شمارۀ صفحه.

در لیست منابع انتهایی اگر قصد ارجاع دهی به روش Turabian را دارید باید به سبک زیر عمل کنید:

نام خانوادگی، نام نویسنده. نام کتاب. نام شهر انتشار منبع: نام انتشارات. سال نشر.

مثال: نیکوبخت، ناصر. مبانی درست‌نویسی زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشمه. 1386.

 • اگر ارجاع دهی درون‌متنی با سیستم نویسنده و تاریخ باشد باید به این صورت عمل می‌کنیم: (نام خانوادگی نویسنده سال انتشار، شماره صفحه)

اگر با این سیستم در متن رفرنس نویسی انجام شود، باید ارجاع در لیست منابع طبق الگوی زیر باشد:

نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار منبع. نام منبع. شهر انتشار منبع: نام انتشارات.

مثال: نیکوبخت، ناصر. 1386. مبانی درست‌نویسی در زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشمه.

 

رفرنس دهی AAA

در سبک AAA از سیستم نویسنده و تاریخ استفاده شده و اصول آن شباهت زیادی به روش ارجاع دهی شیکاگو دارد.

استناد دهی با سبک AAA

برای ارجاع درون متن از این الگو استفاده می‌شود: (نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع، شمارۀ صفحه)

در فهرست منابع هم از الگوی زیر برای رفرنس دهی به سبک AAA استفاده می‌شود:

نام خانوادگی، نام نویسنده و سال انتشار منبع نام منبع. شهر نشر: نام انتشارات.

مثال: نیکوبخت، ناصر 1386 مبانی درست‌نویسی به زبان فارسی. تهران: نشر چشمه.

 

رفرنس نویسی MLA

در تحقیقات مربوط به زبان‌شناسی این سبک از ارجاع دهی را می‌توانید ببینید. سبک MLA را انجمن زبان مدرن (Modern Language Association) ارائه کرده و در آن از روش نویسنده و شمارۀ صفحه استفاده می‌شود.

برای رفرنس دهی درون‌متنی، عدد را در یک براکت نوشته و منابع هم به ترتیب اعداد فهرست خواهد شد.

نحوه ارجاع دهی MLA در لیست منابع:

1. نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده. نام کتاب. شهر نشر منبع: نام انتشارات؛ سال انتشار.

مثال: نیکوبخت ن. مبانی درست‌نویسی در زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشمه؛ 1386.

 

رفرنس دهی IEEE

این روش رفرنس دهی را مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) ارائه داده و بیشتر هم در پژوهش‌های علوم فنیِ این چنینی کاربرد دارد. در این روش باید از اعداد برای ارجاع دهی استفاده کنید.

به این صورت که بعد از جملۀ موردنظر، شماره را در براکت [ ] قرار می‌دهید؛ اگر در طول متن باز هم از این منبع جمله‌ای ذکر شد، باید همین شماره را درج کنید.

نمونه ارجاع دهی IEEE

در این روش معمولاً نیازی به درج نام نویسنده در طول متن نیست اما اگر بر این مسئله تأکید دارید، ایرادی ندارد.

این ارجاع دهی را هم می‌توانید در وسط جمله بیاورید و هم در انتهای جمله.

در این رابطه بخوانید
مقاله ISI: چگونه یک مقاله قابل قبول را نوشته و ترجمه کنیم؟

برای رفرنس دهی IEEE در فهرست منابع باید به این شکل عمل کنید:

حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی، نام منبع. شهر انتشار: نام انتشارات، سال نشر.

مثال: ن. نیکوبخت، مبانی درست‌نویسی در زبان فارسی. تهران: نشر چشمه، 1386.

 

رفرنس نویسی ACS

این نوع روش ارجاع دهی توسط انجمن شیمی آمریکا عرضه شده است. در این سبک از سه مدل برای رفرنس دهی درونِ متن استفاده می‌شود که بسته به مقاله باید سبک خاصی را انتخاب کرد.

رفرنس دهی به روش ACS

برای ارجاع درون‌متنی ACS از دو شیوۀ عددی و نویسنده و تاریخ استفاده می‌شود. الگوی روش نویسنده و تاریخ: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع)

از الگوی زیر برای نوشتن منابع در لیست ارجاعات نهایی استفاده می‌کنیم:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. نام منبع؛ نام انتشارات: شهر انتشار، سال نشر.

مثال: نیکوبخت، ن. مبانی درست‌نویسی به زبان فارسی معیار؛ نشر چشمه: تهران، 1386.

 

رفرنس دهی APSA

این سبک که از روش نویسنده و تاریخ پیروی می‌کند، توسط اداره بازبینی علوم سیاسی آمریکا  ارائه شده است. بنابراین می‌توان حدس زد که در چه متونی بیشتر شاهد ارجاع دهی به سبک APSA هستیم. این روش اگر برای مدارک دولتی در آمریکا استفاده شود، از قوانین خاصی پیروی می‌کند.

رفرنس دهی درون متن به روش زیر است:

(نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار)

مثال: (نیکوبخت 1386)

برای رفرنس دهی در فهرست مراجع هم از روش پایین استفاده می‌کنیم:

نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار. نام منبع. شهر نشر منبع: نام انتشارات.

مثال: نیکوبخت، ناصر. 1386. مبانی درست‌نویسی در زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشمه.

 

منبع نویسی ABNT

در کشورهای پرتغالی‌زبان (مثل برزیل) از این روش ارجاع دهی برای مقالات علمی استفاده می‌شود. دانشجو می‌تواند یکی از دو روش عددی و یا نویسنده و تاریخ را برای رفرنس دهی استفاده کند.

در صورتی که بخواهید از سیستم نویسنده و تاریخ استفاده کنید باید منابع را در فهرست مراجع به ترتیب حروف الفبا بنویسید و اگر هم از سیستم عددی استفاده کردید باید به ترتیب اعداد آن‌ها را فهرست کنید.

 • اگر رفرنس نویسی را به روش عددی در متن انجام دهید، در فهرست منابع به روش زیر عمل کنید:

(1) نام خانوادگی، نام نویسنده. نام کتاب. شهر نشر منبع: نام انتشارات، سال انتشار.

مثال: (1) نیکوبخت، ناصر. مبانی درست‌نویسی به زبان فارسی معیار. تهران: نشر چشمه، 1386.

 • رفرنس دهی درون‌متنی ABNT با سیستم نویسنده و تاریخ: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارۀ صفحه)

مثال: (نیکوبخت، 1386، 22)

رفرنس نویسی ABNT در لیست منابع هم مانند روش عددی است با این تفاوت که منابع به ترتیب حروف الفبا لیست می‌شوند.

حالا که با انواع رفرنس دهی و کاربرد آن‌ها آشنا شدید وقت آن است ببینید چگونه می‌توانیم در word به منابع رفرنس دهیم.

 

آموزش رفرنس دهی در ورد

برای رفرنس نویسی در Word باید نشانگر ماوس را انتهای جمله‌ای که می‌خواهید به منبع اصلی ارجاع دهید، قرار داده و بعد در منوی References گزینۀ Insert Citation را انتخاب کنید.

رفرنس دهی در ورد

در این قسمت با کلیک بر گزینۀ Add New Source، پنجرۀ جدیدی برای شما باز می‌شود و شما باید اطلاعات لازم برای درج یک رفرنس را در کادر مربوطه وارد کنید.

رفرنس نویسی در ورد

در منوی Type of source نوع منبع را مشخص کنید و در ادامه اطلاعات دیگر را وارد کنید:

 • Author: نام و نام خانودگی نویسنده
 • Title: نام منبع
 • Year: سال انتشار
 • City: شهر انتشار منبع
 • Publisher: نام انتشارات

در ابتدا زبان را روی فارسی تنظیم کرده و همۀ اطلاعات را به دقت وارد کنید، بعد از زدن OK، این منبع به لیست منابع شما اضافه می‌شود. اگر گزینۀ Show All Bibliography Fields را بزنید، می‌توانید اطلاعات کامل‌تری از منبع ثبت کنید.

به طور پیش‌فرض رفرنس دهی در ورد به روش APA انجام می‌شود اما شما می‌توانید از منوی Style سبک ارجاع دهی را تغییر دهید.

در این رابطه بخوانید
پاسخ به داوری مقاله - اشتباه داوری جزئی از داوری!

اگر در متن چندین بار به یک مرجع استناد شود، باید از منابعی که در منوی Insert Citation اضافه کرده‌اید، استفاده کنید و نیازی نیست هر بار اطلاعات را یک به یک وارد کنید.

شما می‌توانید با استفاده از Manage sources  ارجاعات خود را بهتر کنترل کنید؛ وقتی منبعی را اضافه می‌کنید در تمام اسناد شما قابل استفاده است.

مدیریت ارجاعات ثبت شده در ورد

می‌توانید منابع را در سند جدید کپی کرده، آن‌ها را ویرایش، حذف و یا حتی منبع جدید اضافه کنید.

برای ایجاد فهرست منابع هم مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا یک صفحۀ جدید در انتهای سند اضافه کرده و گزینۀ Bibliography را از سربرگ رفرنس انتخاب کنید.

ایجاد لیست منابع در ورد

می‌توانید استایل‌های آماده‌ای که در این منو وجود دارد را انتخاب کنید. با زدن گزینۀ Insert Bibliography می‌توانید لیستی از منابعی وارد شده را، درج کنید.

 

در پایان

حالا لیستی از روش‌های رفرنس نویسی به سبک‌های مختلف دارید و می‌توانید مطابق با مقالات، پایان‌نامه و کتب خود، سبک مناسب را انتخاب کنید.

استفاده درست از روش‌های رفرنس نویسی

سعی کردیم به تمام سؤالاتی که ممکن است در ذهن شما باشد پاسخ دهیم. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای را جا انداخته‌ایم، حتما با ما درمیان بگذارید. مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم.

 

به مطالب ما علاقه مند شدید؟

در خبرنامه ترنسیس عضو شوید تا شما را از آخرین اخبار و مقالات خود باخبر کنیم

0 دیدگاه [ در این بحث شرکت کنید ]