فاطمه قاسمی

مترجم حرفه ای در رشته های مختلف کامپیوتر، عمران، برق، کشاورزی، صنایع و ...

مهارتهای ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • مالی - حسابداری [خوب]
  • مدیریت [خوب]
  • مهندسی عمران [خوب]
  • مهندسی کامپیوتر [خوب]
  • مجموعه مهندسی برق [خوب]
  • علم فیزیک [خوب]
  • کشاورزی [خوب]

نه سال سابقه ترجمه دانشجویی و همکاری با کافی نت ها در رشته های تحصیلی مختلف

8.8 از 10
8.8 از 10
 • 176
  ترجمه انجام داده
 • 176
  ترجمه موفق
 • 0
  ترجمه ناموفق

رضایت کلی کاربران:

کاملا راضی 53%
راضی 41%
متوسط 6%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه:
9.7 از 10
تحویل به موقع:
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9.4 از 10
1398/08/29
عنوان پروژه:
ترجمه مهندسی کامپیوتر - 30968
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
30968
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
8 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
Factors controlling nutrient availability to the developing fetus in ruminants
زمینه پروژه:
تخصصی-کشاورزی
ش سفارش:
24344
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
Barcode13521
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
38067
راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
9 از 10
رعایت اصول نگارشی:
9 از 10
عنوان پروژه:
espresoo
زمینه پروژه:
تخصصی-کشاورزی
ش سفارش:
38049
راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
Information technology project management 2014
زمینه پروژه:
عمومی
ش سفارش:
37835
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
10 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10
عنوان پروژه:
کوانتوم
زمینه پروژه:
تخصصی-علم فیزیک
ش سفارش:
37091
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
7 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
1398/07/02
عنوان پروژه:
ترجمه مهندسی کامپیوتر - 35829
زمینه پروژه:
تخصصی-مهندسی کامپیوتر
ش سفارش:
35829
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
8 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
3
زمینه پروژه:
تخصصی-کشاورزی
ش سفارش:
36689
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
1
زمینه پروژه:
تخصصی-کشاورزی
ش سفارش:
36687
راضی
کیفیت ترجمه:
8 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
8 از 10
عنوان پروژه:
222
زمینه پروژه:
تخصصی-کشاورزی
ش سفارش:
36647
کاملا راضی
کیفیت ترجمه:
9 از 10
تحویل به موقع:
10 از 10
رعایت اصول نگارشی:
10 از 10

سوابق کاری

موردی برای نمایش وجود ندارد

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک
 • دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • از 1392 تا 1395

گواهینامه ها

موردی برای نمایش وجود ندارد

مقالات و کتابهای منتشر شده

موردی برای نمایش وجود ندارد
با ما گفتگو کنید