سروین آزادی

سروین آزادی [ کد 36497 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سروین آزادی [ کد 36497 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون شیمی و پزشکی و عمومی

سروین آزادی هستم و در ترجمه متون علوم پایه و پزشکی و همچنین متون عمومی از انگلیسی به فارسی و مخصوصا فارسی به انگلیسی مهارت دارم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • پزشکی
 • علم شیمی
 • مجموعه ریاضیات و آمار

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Note that target attractiveness itself includes the factors of consequences and vulnerability. Target attractiveness is an aggregate of factors, which shows the complexity of the process of targeting. Consequences are listed again separately since they have such importance in targeting. The consideration of possible threats should include internal threats, external threats, and internally assisted threats(i.e., collusion between insiders and outside agents). The selection of the threats should include reasonable local, regional, or national intelligence information, where available.

  متن ترجمه شده:

  دقت کنید که جذابیت هدف خود شامل فاکتورهای عواقب و اسیب پذیری میباشد. جذابیت هدف تجمیعی از فاکتورهاست ، که پیچیدگی فرایند هدف گیری را نشان میدهد.عواقب به دلیل اهمیت بالایشان ر هدف گیری مجددا جداگانه لیست شده اند. باید به تهدیدهای ممکن شامل تهدیدات داخلی ، تهدیدات خارجی و تهدیدات کمک شده از درون ( برای مثال تبانی میان خودی ها و ماموران خارجی) توجه نمود.انتخاب تهدیدات ، در صورت در دسترس بودن، باید شامل اطلاعات منطقی سازمان اطلاعات محلی ، ناحیه ای یا ملی باشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -