احمدرضا حیدری

احمدرضا حیدری

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احمدرضا حیدری

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی در اکثر زمینه‌ها

22 ساله
دانشجوی دندانپزشکی جندی شاپور اهواز

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • پزشکی [معمولی]
  • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [معمولی]
  • مالی - حسابداری [معمولی]
  • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]
  • حقوق [معمولی]
  • مهندسی معماری [معمولی]
  • مجموعه مهندسی برق [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -