آذین سلطانی

آذین سلطانی [ کد 12778 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آذین سلطانی [ کد 12778 ]

3 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.2 از 10
توسط کارفرمایان [ از 1 رأی ]

مترجم حرفه ای

I have a master degree in Industrial Management from Royal Institute of Technology (KTH) . I have also worked and lived in different countries for almost seven years. I would like to do translation in subjecs like Industial Management and Engineering, Tourism, Psychology and general subjects

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  . The simple truth was that there was no way that Timothy could have had any other father than Stephen. Isobel was not content with this statement of the truth; instead she carried on, as if riding the crest of a wave, “You see,” she went on, “we have never really liked you, Jane, you do not fit into our family.” Later she apologized for her outburst, but from my point of view it was too late.

  متن ترجمه شده:

  واقعیت این بود که ممکن نبود تیموتی پدر دیگری غیر از استیفن داشته باشد. ایزابل از این اظهار حقیقت خوشحال نبود; بجاش انگار که روی ابرها سیر می کند ادامه داد، "می بینی"،" ما هیچ وقت واقعا دوستت نداشته ایم، جین، تو جایی توی خانواده ی ما نداری." بعد برای این فوران خشمش عذر خواهی کرد ولی به نظر من دیگر خیلی دیر شده بود.

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Computer graphics experts do not in general imitate "poor" or "distorted photographs, precisely because these distorted photographs, which make the viewer conscious of the photographic process, are themselves not regarded as realistic or immediate. Thus, photographs and synthetic images achieve the same effect of erasure through different means. The photograph erases the human subject through the mechanics and chemistry of lens and film. So-called digital photography is a hybrid that combines and reconfigures these two kinds of automaticity.

  متن ترجمه شده:

  کارشناسان گرافیک کامپیوتری به طور کلی تصویر های "نا مرغوب" یا "تحریف شده" را کپی نمی کنند، دقیقا به این خاطر که این عکس های تحریف شده که باعث می شود بیننده را از روند عکاسی آگاه می نمایند، خودشان به عنوان واقعی یا واضح نیستند. بنابراین عکس ها و تصاویر مصنوعی، از طریق ابزارهای مختلف همان اثر پاک کنندگی را انجام می دهند. عکاس از طریق مکانیک و شیمی لنز و فیلم، موضوع انسانی را پاک می کند. عکاسی به اصطلاح دیجیتال ترکیبی است که این دو نوع خودکار را ترکیب و مجددا تنظیم می نماید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  پزشک خوب 1398/02/07
  عنوان سفارش:Habit Energy
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10